Lokalpolitik

Nok med 100 kommuner i Danmark

Det nye amtsråd har nu arbejdet over et år under en borgerlig regering. Det har været interessant at være med i det arbejde og de beslutninger som følge af den politik, den nye regering nu fører over for amter og kommuner. Et langt stykke hen ad vejen har VK-regeringen blot holdt den kurs, som Nyrup-regeringen havde lagt over for amterne. Dog med den forskel, at aftalen mellem regering og amtsrådsforening nu også skal overholdes i praksis. Og sådan bliver det forhåbentlig i mange år fremover. I øvrigt er det en politik, der ligger meget tæt på det, vi konservative har foreslået ved budgetforhandlingerne de seneste år. Det bliver spændende at læse strukturkommissionens rapport og anbefalinger til efteråret! Også arbejdsgruppens rapport om det danske sygehusvæsen, som kommer først i 2003 og som bliver afgørende for amternes rolle i fremtidens kommunalstruktur bliver spændende læsning. Meget tyder på at amternes dage i deres nuværende form allerede er talte. Så 2003 bliver på mange områder et afgørende år for amterne, hvilket vi er mange konservative som græder tørre tårer over. En forudsætning for at få kommunalstrukturen i Danmark gjort slankere er, at vi også tager hul på debatten om antallet af kommuner og dermed kommunernes størrelse i Danmark. Den nuværende gennemsnitsstørrelse på ca. 20.000 indbyggere pr. kommune er for lav, når man ved, at de helt små kommuner kun har et befolkningsgrundlag på nogle få tusinde indbyggere. Et gennemsnit på 50.000-60.000 indbyggere pr. kommune vil medføre, at vi kommer under 100 kommuner i Danmark. Dette vil være en mere passende størrelse til at løse en række af de opgaver, som amterne i dag løser for dets borgere. Det bliver meget spændende at se, hvordan arbejdsgruppens rapport vedrørende detdanske sygehusvæsen vil se på problematikken omkring køber/sælger-modellen. Den går jo ud på, at kommunerne skal købe sundhedsydelserne på borgernes vegne hos sygehusselskabet, som bliver et selvstændigt drevet selskab uden væsentlig politisk indblanding i den daglige drift. Ligeledes bliver det spændende hvilke forslag og anbefalinger, strukturkommissionen vil fremlægge omkring bevarelse af de nuværende 14 amter, eller om de måske i stedet vil anbefale nogle få regioner med et overordnet ansvar for et effektivt sygehusvæsen samt et større selvstyrer på det enkelte sygehus. Det er jo tankevækkende, at det i dag forholder sig således, at en patient i sygehusvæsnet nemt kan betragtes som er en ekstra byrde. Sund konkurrence i sundhedsvæsnet er drivet som skal give overskud til at tage sig af patienterne, men også tager vare om trivselen og sygefraværet blandt personalet. Dette har jo desværre været et stigende problem på vore sygehuse og amtslige institutioner i de sidste mange år. Faggrænserne inden for sundhedsvæsnet trænger også til et gennemgribende service eftersyn, så vi kan få arbejdsgangene gjort smidige, til gavn for både personale og i særdeleshed for patienterne. Ja, 2003 bliver på mange områder et spændende år med mange opgaver og udfordringer i det amtslige regi. Den Konservative Amtsrådsgruppe vil gå ind i opgaverne med åbent sind og med arbejdstøjet på. Til gavn for Nordjylland. Anders Stenild, Hvorupgårdsvej 100, Nørresundby, er medlem af amtsrådet (K) og formand for den konservative amtsrådsgruppe. E-mail: anderss@nja.dk