EMNER

Nols Sø-projekt i gang

Ideen med at efterlyse en specialestuderende, der som afgangsopgave kunne kaste sig over tilstanden i Nols Sø, har vist sig at være rigtig god.

Fiskedød har ramt Nols Sø i flere omgange de senere år, som her hvor Steen Jakobsen fra den daværende Pandrup Kommune samler fisk sammen. Nu bliver årsagerne til forureningen kortlagt. Arkivfoto: Martin Damgård

Fiskedød har ramt Nols Sø i flere omgange de senere år, som her hvor Steen Jakobsen fra den daværende Pandrup Kommune samler fisk sammen. Nu bliver årsagerne til forureningen kortlagt. Arkivfoto: Martin Damgård

Aalborg Universitet har meldt tilbage til Jammerbugt Kommune, at en studerende er parat til at gå i gang med at kortlægge og undersøge kilderne til den forurening, der har plaget søen i en del år, fortæller biolog Jesper Hansen fra kommunens vandløbsafdeling. Projektet går ud på at foretage målinger af næringsstofindholdet, både i søbunden og i vandet, og de forskelige tilløb til søen skal kortlægges. Derfor vil man i de næste måneder kunne se en del aktivitet på og ved søen, forklarer Jesper Hansen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion mandag.