Nor­dis­ke over­ras­kel­ser

{ A-VM i is­hoc­key bli­ver i af­ten skudt i Let­land, og det er her, vi fin­der da­gens spil­for­slag. Dan­mark mø­der i før­ste kamp is­hoc­key-stor­mag­ten Ca­na­da, der stil­ler op uden de stør­ste pro­fi­ler. Der­for tror vi på, at et tændt dansk hold kan le­ve­re et hæ­der­ligt re­sul­tat og i hvert fald ikke tabe med mere end tre mål. Det gi­ver odds 1.70. I sam­me ind­le­den­de grup­pe skal Nor­ge i før­ste kamp prø­ve kræf­ter med USA. Ame­ri­ka­ner­ne stil­ler med et am­pu­te­ret mand­skab og an­kom først til Let­land i af­tes uden at have spil­let sam­men for­ud for VM. Det ud­nyt­ter Nor­ge og ta­ber højst med ét mål. Det gi­ver odds 3.25. Star­ter VM godt, set med nor­dis­ke bril­ler, kan der sam­let hi­ves et odds hjem på 5,525.-bars Kam­pe: 4. USA - Nor­ge (0-2) 2 16. Dan­mark - Ca­na­da (4-0) 1