Lokalpolitik

Nord eller midt?

I regeringens strukturforlig med Dansk Folkeparti er Aalestrup Kommune en del af den kommende nordjyske region. Regionens lidenhed gør, at man på Christiansborg er meget lidt tilbøjelig til at acceptere, at nogle af de i alt 32 kommuner, der var tiltænkt en plads i regionen, kommer med i den - langt større - midtjyske region. På Mors, hvor der ellers har været ønsker om via en sammenlægning med Sallingsund at komme med i midterregionen, har man fået at vide, at en sådan ny kommune efter alt at dømme vil blive tvunget med i den nordjyske region. Det har kølnet interessen en hel del. I tilfældet Aalestrup ville man imidlertid være nødt til at gøre en undtagelse. Det skyldes, at det netop er Viborg, syd-tilhængerne vil gå sammen med. Og da Viborg er udpeget til hovedby i midterregionen, ville det savne mening, hvis den ny Viborg Kommune - inklusiv Aalestrup - ikke hørte til den midtjyske region.