Hospitaler

Nord eller syd - hvor får en lille by mest indflydelse?

Frygt for, at Havndal mister politisk indflydelse, hvis den bliver en del af en ny og større Randers Kommune

HAVNDAL:Bliver Havndal et udkantsområde, der sættes uden for indflydelse i storkommunens nye byråd, hvis området stemmer sig til Randers? Eller får Havndal tværtimod gavn af at komme med i en region, hvor der er gode jobmuligheder, og hvor man har et historisk tilhørsforhold til sygehuset i Randers? Debatten bølgede frem og tilbage på det velbesøgte borgermøde på Havndal Skole. Cirka 100 af de 1265 stemmeberettigede borgere var mødt frem for at varme op til folkeafstemningen i aften. Spørgsmålet til borgerne er, om Havndal skal forblive en del af Mariager Kommune og følge sin gamle partner ind i den kommende nye fjordkommune, eller om Havndal i stedet skal lade sig skille og søge optagelse i en ny og større Randers Kommune. Marianne Christensen var en af de borgere i forsamlingen, der tog ordet. Hun forudså, at Havndal mister demokratisk indflydelse, hvis området stemmer sig til Randers. - Mod syd skal der 3-400 stemmer til et byrådsmandat, mod nord kun 1500, påpegede Marianne Christensen. Hun føler, Havndal hører til nord, hvor området vil blive en ligeværdig partner. Alene til Randers Borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) appellerede til borgerne i Havndal om at tænke sig rigtig godt om, før de stemmer. Det er en historisk afgørelse, der ikke kan laves om. - I går alene til Randers. Menn I går ikke alene til Hobro, vi går sammen, sagde borgmesteren. Venstres Henning Mogensen, der er tilhænger af Havndals løsrivelse, pointerede, at Havndal jo ikke går helt alene til Randers - Sønderhald, Purhus og noget af Langå går også med. Henning Mogensen er sikker på, at Havndal vil kunne samle sig om en eller to kandidater fra området. Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti afviste det: - Det er simpel matematik. 1265 stemmeberettigede får ingen indflydelse i Randers, sagde Kim Christiansen. Ta' det som udfordring Der var stort bifald til tilhører Leif Ebbesens opfordring om at tage fjordkommunen som en udfordring og prøve at få det bedste ud af det. - Ved den første folkeafstemning var jeg for en Randers Kommune. Efter afstemningen mener jeg, vi skal mod nord. Det skylder vi de andre i kommunen, der ville mod syd. - Det kan godt være, busforbindelserne til Mariager er dårlige, men det kan der vel blive rettet op på i en ny kommune, mente Leif Ebbesen. Bekymring for sygehus Havndals tilknytning til Randers Centralsygehus var også genstand for en del debat. Bekymringen er, om borgerne fra Havndal også fortsat kan blive behandlet der. Fortaler for en Randers-løsning Henning Mogensen (V) fremhævede som negativt, at Nordjyllands Amt søger polske læger på grund af lægemangel. Kim Christiansen (DF) betragtede det derimod som positivt, at Nordjylland søger polske læger for at løse problemet. Han sagde, at Havndalborgerne også fremover kan blive indlagt på sygehuset i Randers, fordi der er frit sygehusvalg, når det vel og mærke ikke handler om specialer. En tilhører fandt det uheldigt, at der er 27 specialafdelinger i region midt, som Havndal ikke kan benytte sig af, hvis området stemmer sig til nord. Borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) sagde, at i langt de fleste tilfælde kan Havndalborgerne fortsat benytte sygehuset i Randers, og at der i det hele taget er et godt sygehusvæsen i hele Danmark.