Hals

Nord for Limfjorden

] Der bor 162.264 mennesker i Aalborg Kommune. Af dem bor godt 50.000 nord for Limfjorden. ] Hals og Aabybro Kommuner, som Ole Albæk foreslår som en del af en ny nordenfjords kommune, har hver godt 11.000 indbyggere.