Lokalpolitik

Nordbyens heste får deres egen lokalplan

Grønt område bag Koralbanke indrages til opstaldning af heste

SKAGEN:Der er mange skagboer, som har én - eller et par heste - og som har den/dem i stald et eller andet sted i Nordbyen, oftes i bygninger, som tidligere blev brugt i forbindelse med pelsdyrfarme. Ny er der en stor chance for, at hestene får deres egen lokalplan, som har til formål at bringe orden på opstaldningen og som samtidig rummer mulighed for, at den nye ridebane ved Farmerstien bliver omfattet af en lokalplan. Forslaget til lokalplanen er godkendt af udvalget for teknik og miljø, og det er nu på vej til byrådet, som formentlig godkender det til offentlig fremlæggelse på dets møde 8. november. Det er et cirka 13 hektar stort grønt område nord for Koralbanke, der inddrages til opstaldning af heste og ponyer. Størsteparten af de 13 hektar opdeles i parceller på cirka 2000 kvadratmeter. Hesteejere kan så leje en parcel. På hver parcel skal opføres staldbygning og ladebygning, og de skal placeres mod en vej, som går gennem hele området. På den måde bliver vejen det samlende midtpunkt for staldområdet. Der er i lokalplanforslaget bestemmelser om, hvordan stald- og ladebygninger skal se ud, så hele området får et ensartet udseende. Man har valgt at tage den nye ridebane med i lokalplanen, idet den støder op til staldområdet. Ind mod Koralbanke afskærmes området af træer.