Virksomhedsøkonomi

Nordea Invest havde dårligt aktie-år i 2002

2002 var igen et dårligt år for aktie-investorerne i såvel investeringsforeningen Nordea Invest som placeringsforeningen Nordea Invest, mens obligationsejerne til gengæld havde et godt år. Det skriver Nordea Invest i regnskabsmeddelelsen for 2002. Samlet viser de to foreningers ordinære resultat et underskud på 2872 mio. kr. mod et underskud på 1819 mio. kr. året før. Samtidig steg administrationsudgifterne fra 277 mio. kr. til 338 mio. kr. og efter skat kan året anstrengelser gøres op til et underskud på 3217 mio. kr. mod et minus på 2091 kr. i 2001. Ved udgangen af 2002 havde foreningerne likvider for 2,0 mia. kr. , obligationer for 29,9 mia. kr., aktier for 9,8 mia. kr. samt afledede finansielle instrumenter til en værdi af 96 mio. kr. De samlede aktiver løb op i 42,3 mia. kr. mod 39,8 mia. kr. på samme tid året før. Værst gik det ud over investorerne med penge i afdelingen IT, der mistede ikke mindre end 51,7 pct. af værdien i årets løb og der med distancerede sig afdelingen e-Business, der gav et negativt afkast på 47,9 pct. De to afdelinger var også blandt top tre i disciplinen "negativt afkast" året før med tab på henholdsvis 35,3 pct. og 35,5 pct. Bedst klarede afdelingen Indeksobligationer sig med et afkast i 2002 på 8,6 pct. før skat skarpt forfulgt af afdeling Direct med et afkast på 8,3 pct. De to afdelingen forrentede sig med 3,9 pct. og 6,1 pct. året før. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)