Nordea: Opsvinget udskudt til 2003 (Ny)

EMNER 3. september 2002 08:00

Ny version: Nordea har ændret prognosen for japansk vækst, som er beskrevet nederst i telegrammet, da de japanske myndigheder reviderede landets væksttal markant ned i fredags. Tallene er her ændret til Nordeas nye prognose. Først i 2004 vil verdensøkonomien nå tilbage til en vækstrate omkring 2,5 pct., da begyndelsen af det økonomiske opsving er udskudt fra i år til næste år. Sådan lyder konklusionen i den globale prognose i Nordeas konjunkturanalyse "Economic Outlook 3. kvt. 2002". Nordea har dermed tabt optimismen fra finanshusets maj-prognose, som konstaterede, at opsvinget havde bidt sig fast i USA, samt at Europa ville følge stærkt efter. I dag er tonen en anden. Under overskriften "Europa skuffede fælt", konstaterer Nordea, at det blot var de europæiske tillidsindikatorer, som pegede opad, mens de faktiske nøgletal ikke har evnet at bekræfte optimismen. - Udviklingen i verdensøkonomien hen over sommeren har vist, at forårets positive forventninger ikke vil blive indfriet, og nærværende prognose indeholder derfor - som anført i risikoscenariet i maj - væsentlige nedjusteringer af vækstskønnene over hele linien, skriver Nordea i afsnittet om Europa. - Nedjusteringerne skyldes i væsentligt omfang, at vi ser mindre positivt på udsigterne for den amerikanske økonomi, men også den kraftigere end ventet eurostyrkelse er en vigtig faktor bag det svagere vækstforløb, hedder det videre. Også for USA har Nordea nedjusteret sine vækstskøn. Hovedargumentet er, at de store erhvervsskandaler har undermineret tilliden, sendt aktiemarkederne ned og påført husholdningerne store tab. Nordea konstaterer, at Bush-administrationen har formøblet et stort og solidt overskud på de offentlige finanser på rekordtid, så yderligere finanspolitiske lempelser bliver et problem. Samtidig har den amerikanske centralbank nedsat sin toneangivende rente, så råderummet her også er begrænset. - Det er derfor alene den private sektor, son nu skal trække USA og dermed verdensøkonomien ud af moradset. Eftersom der fortsat er rigelig med kapacitet i erhvervslivet, sætter vi vores lid til, at husholdningerne udnytter den markante fremgang i de disponible indkomster i år til at øge forbruget til trods for de negative udsigter på arbejdsmarkedet, som aktuelt kendetegner verdens største økonomi, skriver Nordea. Konkret venter finanshuset følgende økonomiske vækstrater, hvor tallet i parentes anfører forventningerne i maj-prognosen fra Nordea: - USA: 2002: 2,0 pct. (2,4 pct.) 2003: 2,3 pct. (3,3 pct.) 2004: 4,1 pct. (ingen sammenligningstal) - Euroområdet: 2002: 0,9 pct. (1,6 pct.) 2003: 2,4 pct. (2,8 pct.) 2004: 2,6 pct. - Japan: 2002: -0,8 pct. (-1,6 pct.) 2003: 0,8 pct. (0,9 pct.) 2004: 1,4 pct. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...