Nordea tjener bedre i Løgstør-området

Overskud steg i 2006 med 1,8 mio. kr. i forhold til 2005

EMNER 9. marts 2007 05:00

LØGSTØR: Stigende handel med obligationer og aktier samt stærkt stigende salg af investeringsbeviser til Nordeas kunder. Det er de primære årsager til, at Nordea i Løgstør-området, der dækker filialerne i Løgstør, Farsø, Aars, Fjerritslev og Brovst, i 2006 tjente 1,8 mio. kr. mere end i 2005. Det kunne direktør Erik Ernst fortælle, da Nordea holdt lokalt årsmøde i Løgstør. Aftenen før var der årsmøde i Brovst og begge steder var der omkring 250 gæster. Da Erik Ernst præsenterede de lokale tal gjorde han tydeligt opmærksom på, at tallene ikke kan sammenlignes med de lokale selvstændige pengeinstitutters regnskaber, fordi Nordea lokalt ikke har nogen selvstændig fondsbeholdning, ligesom der heller ikke er en selvstændig egenkapital, der kan give et afkast. Overskuddet i bankområdet blev i 2006 næsten 22,9 mio. kr., hvor det i 2005 var på knap 21,1 mio. kr. - 2005 var et godt år for omlægning af realkreditlån, og det gav indtægter til banken ved omlægning af lån, men de muligheder var ikke i samme omfang til stede i 2006, sagde Erik Ernst, der til gengæld kunne fortælle, at der var godt gang i salget af investeringsbeviser i 2006. Hvor der i 2005 i området blev solgt for 79 mio. kr., så steg det tal i 2006 til 103 mio. kr. Herudover har der været stigende handel med obligationer og aktier. - Så med endnu et rekordår i handel med værdipapirer har vi kunnet øge vores indtægterne, sagde han. Han fremhævede, at på kontoen for tab og hensættelser steg i 2006. I 2005 var der tab og hensættelser for 188.000 kr. Det er steget til næsten 2,1 mio. kr. i 2006. - Det er procentuelt en stor stigning, men i forhold til vores samlede bankudlån udgør tab og hensættelser 0,37 procent, hvilket må betragtes som beskedent, sagde Erik Ernst. Indlån er på i alt 649,5 mio. kr. og udlån 560 mio. kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...