Nordeas hidtil bedste regnskab

Finanskrisen slår ikke igennem i Nordeas lokale bankområde

Erik Ernst - direktør i Nordea.

Erik Ernst - direktør i Nordea.

LØGSTØR:Det kan godt være, at finanskrisen kradser derude. Ikke desto mindre så er det lokale Nordea-område kommet ud med sit hidtil bedste resultat. 2008-regnskabet viser en indtjening på godt 30 millioner kr. efter beskedne nedskrivninger på 268.000 kr. Det kunne Nordeas filialdirektør Erik Ernst oplyse på årsmødet i det lokale bankområde. 300 kunder fra Vesthimmerland var mødt frem til årsmødet i Løgstør Hallerne. Nordeas filialer i Løgstør og Aars indgår i bankområde Løgstør sammen med filialerne i Brovst og Fjerritslev. - Vores indtjening før omkostninger viser en stigning på godt 7 mio. kr. - svarende til lidt over 14 procent., sagde Erik Ernst, der oplyste, at omkostningerne er steget med ca. 2,5 mio. kr. svarende til 10 procent. - Finanskrisen er endnu ikke slået igennem i bankområdet - i hvert fald ikke for Nordeas vedkommende. De samlede nettohensættelser er som nævnt på 268.000 kr., og det må siges at været meget beskedent, noterede en glad Erik Ernst. Stigning på 6,6 mio. kr. 2008-nettoresultatet viser en stigning på 6,6 mio. kr. - Det kan vi absolut være tilfredse med, sagde direktøren, som oplyste, at indlånet viser en stigning på 88 mio. kr. til 797 mio. kr. Bankudlånet er steget med 47 mio. kr. til 654 mio. kr. Indlån er således steget med 13 procent i forhold til året før og udlån er steget 8 procent. - Vores udlån til private kunder er primært gået til bolig og bil. Men også forbrugslån er steget pænt. - Udviklingen i udlånet har gennem det meste af 2008 været tilfredsstillende, men viser dog en afmatning sidst på året, sagde Erik Ernst.