EMNER

Norden får kontor i Nordjylland

Foreningen Norden drøfter indsats på repræsentantskabsmøde i Aalborg

AALBORG:Selv om megen opmærksomhed koncentreres om EU, lever den nordiske tanke i bedste velgående. Mellem 180 og 200 danske Foreningen Norden-medlemmer samles 24. maj i Aalborg, hvor byen er vært ved det årlige repræsentantskabsmøde. Normalt går det på skift mellem øst og vest i Danmark og skulle i år have været holdt øst for Storebælt. Sidste år samledes medlemmerne i Toftlund i Sønderjylland. Der er således sket brud på traditionerne. Meget tyder på, at Nordjylland nu er kommet på det nordiske landkort. I hvert fald kan landsdelen blive stedet, hvor der etableres et nyt Foreningen Norden-kontor. Endnu er det for tidligt at sige, hvor det placeres. Penge fra Nordisk Råd Det er en kendsgerning, at Nordisk Råd har bevilget midler, så de nordiske lande hver især udover deres faste kontorer i hovedstæderne får penge til et etablere to kontorer udenfor. I Danmark står det allerede fast, at det ene af kontorer kommer det sydlige Danmark til gode. Kontoret åbnes i Flensburg. Formanden for Foreningen Nordens lokalafdeling for Aalborg og Omegn, Erling Pilgaard, følger interesseret forløbet og forventer, at det nordjyske kontor kommer til at markere sig i forhold til trekantsamarbejdet mellem Kristiansand i Norge og Göteborg i Sverige. Det er også Erling Pilgaard, tidligere musikskoleleder i Aabybro, der bliver værten sammen med landsformanden, Frode Sørensen, ved repræsentantskabsmødet i Aalborg i maj. Mødet, der bliver af en dags varighed, holdes i Medborgerhuset. Det er her, man kommer til at diskutere indsatsområder og handleplaner for de kommende to år. Man vil bl.a. tage de nordiske madkulturer op, ligesom man vil arbejde på at definere sig i forhold til det nye Europa. Nordisk kvaliteter Erling Pilgaard mener, at Norden har kvaliteter at byde på i forhold til EU og arbejdsmarkedsforholdene i både Tyskland og måske navnlig Frankrig. Her er der stor arbejdsløshed. Virksomheder opgiver ordrer. De er tilbageholdende med at tage nye medarbejdere ind, fordi de er svære at komme af med igen. Danmark har man et fleksibelt arbejdsmarked takket være social sikkerhed ved ledighed. Foreningen Norden vil desuden bestræbe sig på et tættere samarbejde med landene i Baltikum, nok mest Estland og Letland, som har tætte bånd til de nordiske lande, men som har været afskåret fra at samarbejde under kommunismen.