EMNER

Norden i fælles aktie-aktion

Bruxelles, onsdag Af Carl Emil Arnfred, Ritzaus korrespondent EU's tre nordiske medlemmer igangsatte onsdag en redningsaktion for at bevare den nordiske aktiemodel med A- og B-aktier. Danmark frygter, at flere hæderkronede danske virksomheder i fremtiden vil blive overtaget af udenlandske firmaer, hvis EU fratager A-aktionærernes magt over danske virksomheder. Det nordiske aktiesystem er pludselig kommet i fare, efter at EU-Kommissionen har fremsat et direktiv, der skal gøre det nemmere at overtage virksomheder i Europa. Dansk erhvervsliv frygter gennemgribende tab for dansk forskning, teknologi og beskæftigelse, hvis direktivet bliver vedtaget i sin nuværende form, da det vil gøre det nemmere for udenlandske firmaer at opkøbe virksomheder som Novo Nordisk, Carlsberg og A.P. Møller, som alle har A- og B-aktier, for netop at sikre sig imod indflydelse udefra. Samme bekymringer har man i de øvrige nordiske lande. De seneste uger har embedsmænd fra Sverige, Danmark og Finland forsøgt at finde en mulig vej ud af krisen. Det resulterede i et finsk kompromisforslag, som imødekommer flere af pointerne i EU's forslag, men fastholder, at A-aktionærerne opretholder sine nuværende beføjelser i tilfælde af et kontant bud på virksomheden. - De nordiske lande har et tæt samarbejde om at finde en tilfredsstillende løsning, og det finske forslag ser umiddelbart fornuftigt ud, siger kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriets internationale kontor, Jens Bødtcher-Hansen, til Ritzau. Onsdag mødtes EU-landenes embedsmænd i Bruxelles for at diskutere det finske kompromisforslag. Hidtil har den danske regering foreslået, at ømtålelige artikler i EU-direktivet helt skulle sløjfes, men det blev pure afvist af de øvrige EU-lande. Det nye nordiske kompromis møder mindre modstand. - Nogle lande er ikke helt afvisende over for det finske forslag, lyder det diplomatisk fra en EU-kilde til Ritzau. Samtidig opretholder specielt flere af de sydeuropæiske EU-lande deres skepsis over for den nordiske modstand, mens det græske EU-formandskab, mest af alt, ønsker sagen afsluttet. EU's oprindelige forslag består af flere dele, men det er hovedsageligt to punkter, der har vakt bekymrede miner i dansk erhvervsliv. I et tilfælde, hvor en tysk virksomhed for eksempel vil købe en dansk virksomhed, vil alle aktieejere, A- som B-aktionærer, være ligestillet i tilbudsperioden. Det vil sige i perioden, hvor det danske firma diskuterer, hvad man skal gøre for at forsvare sig mod det tyske tilbud. Desuden vil EU's forslag medføre, at A-aktierne mister deres særlige status, hvis en køber får fingre i 75 procent af aktiekapitalen. Det er specielt den sidste del, som de nordiske lande og en række danske virksomheder, anført af Novo Nordisk, A.P. Møller og TDC, arbejder på at få fjernet fra direktivet. Det nordiske kompromisforslag ligger dog stadig på forhandlingsbordet, da flere EU-lande ønsker at konsultere deres bagland, før de tager stilling til spørgsmålet. Alt tyder på, at en afgørelse først kommer nærmere ved Ministerrådsmødet i Bruxelles 19. maj. Europa-Parlamentet ventes at behandle forslaget i juni måned. /ritzau/