Norden i spidsen

Når de nordiske ministre mødes i Helsinki i næste uge til Nordisk Råds møde, vil ét tema være centralt: Hvordan Norden kan stå stærkere i globaliseringen ved at stå sammen.

EMNER 25. oktober 2008 06:00

Vores liv og virke påvirkes af, hvad der sker andre steder på jorden. Et aktuelt eksempel er den igangværende krise i finanssektoren. Aldrig har forskellen mellem dem, der bygger vindmøller, når vinden blæser og dem, der bygger læskærme, været større. De nordiske samfund ligner hinanden, og vi står overfor de samme udfordringer, men samtidig er vi førende på en lang række områder: Miljø, energi, sundhed og velfærd. Det er oplagt at samarbejde, så vi bliver bedre at håndtere globaliseringens udfordringer. Fællesskabet skal bruges som et redskab til handling baseret på vores fælles værdier og kulturer. De nordiske regeringer har nu stillet skarpt på indholdet af samarbejdet. Det handler om at skabe nordisk merværdi og satse på det, der gør en forskel. Temadrøftelserne på Nordisk Råds session i København i efteråret 2006 satte gang i det nordiske globaliseringsarbejde. Danmark præsenterede en række ideer til konkrete aktiviteter, og de nordiske statsministre kunne i juni 2007 vedtage en fælles erklæring om en nordisk tilgang til globaliseringen. To områder illustrerer på hver deres måde meget fint, hvad det nordiske globaliseringsinitiativ handler om. ”Fra Norden til Jorden” lægger op til forskningssamarbejde på topplan mellem landene og erhvervslivet. Samarbejdet finder sted inden for klima-, energi- og miljøområdet. Projektet har blandt andet fokus på ny biobrændsel, miljøvenlig skibsfart, vindkraft og et CO2-neutralt Norden. På længere sigt er det meningen, der skal iværksættes et tilsvarende initiativ på sundheds- og velfærdsområdet. Love og regler i de nordiske lande gør livet besværligt for virksomheder og borgere. Tidligere kunne danske køreskolelærere bosat i Sverige ikke forny deres særlige kørekort i Danmark, fordi det krævede dansk bopæl. Det er absurd. For at hjælpe nordboerne, der vil bo, studere, feriere eller arbejde i et broderland, er der nedsat et nor-disk grænsehindringsforum. Det skal skabe et sundt, nordisk indre marked og samtidig hjælpe Nordens virksomheder og borgere. Det hele skulle gerne blive lidt lettere til gavn for alle nordiske borgere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...