EMNER

Nordisk Råd mødes i Frederikshavn

Nordens rolle i Europa til debat

FREDERIKSHAVN:Nordens rolle i det ny Europa kommer til debat, når ca. 150 parlamentarikere fra de nordiske lande mandag og tirsdag samles til Nordisk Råds septembermøde i Frederikshavn. - Vi plejer at samles i de enkelte landes hovedstæder, som oftest i parlamenterne, men vi vil også gerne vise de andre nordiske lande, at Danmark er andet end Christiansborg og København, siger Henrik Hagemann fra Nordisk Råds danske sekretariat. Nordisk Råds session finder sted sidst i oktober i Oslo og møderne i Frederikshavn skal blandt andet bruges til at forberede materialet til årets session. - Nordens rolle i et nyt EU med 25 lande vil blive en rød tråd for de mange møder, forudser Jens Chr. Larsen (MF), der er næstformand i den danske delegation og medlem af rådets præsidium. Desuden er Frederikshavns tidligere borgmester Nordisk Råds observatør i De Baltiske Landes session. - Sammen med Estland, Letland og Litauen kan de nordiske lande blive en vigtig brik i udviklingen af EU-projektet Den nordlige Dimension, forudser Jens Chr. Larsen. Udover partigruppe-, præsidie- og udvalgsmøderne bliver der mandag et temamøde med overskriften "grænseregionalt samarbejde belyst ved Den Skandinaviske Triangel' med oplæg fra blandt andre amtsborgmester Orla Hav og direktør for Nordjyllands Udviklngsråd, Ole Albæk. De mange nordiske parlamentarikere får også tid til at besøge Skagen Museum og Brøndums Hotel.