Nordisk vel-færd konkurrencedygtig

Vi har et alt for dyrt og fintmasket sikkerhedsnet med alt før høje skatter, som vil ødelægge Danmarks og de øvrige nordiske landes konkurrenceevne, når vi skal klare os i en global konkurrence med hele verden. Det har økonomer advaret imod i lang tid.

Ole Stavad

Ole Stavad

Nu er vi så i global konkurrence med hele verden. Hvad er så virkeligheden? Det er, at Danmark sammen med resten af Norden klarer sig bedre end næsten alle andre lande. World Economic Forum har lige offentliggjort sin seneste verdensomspændende undersøgelse af landenes globale konkurrenceevne. Resultatet er, at Finland, Sverige og Danmark indtager tre af de fire øverste pladser kun overgået af Schweiz. Også Norge og Island er i top. Konklusionen er, at nordisk velfærd er konkurrencedygtig. Selvfølgelig er det en ulempe med høje skatter. Men fordelene ved høj velfærd overstiger langt ulemperne ved høje skatter i en global konkurrence. Vi nordboere tør gribe globaliseringens mange udfordringer. Vi er ikke bange for forandringer. Vi har en rimelig tryghed, hvis vi i en periode mister jobbet. Vi har mulighed for opkvalificering og efteruddannelse til de nye job. Vore børn har mulighed for gode uddannelser. Vi har velfungerende offentlige administrationer og betaler lønninger, så vi er fri for korruption. Kvinder og mænd er med på arbejdsmarkedet på lige vilkår. Det er kun muligt, fordi vi har barselsorlov med løn, gode pasningsmuligheder til vore børn og en god offentlig ældreomsorg. Nordisk Råd holder sin årlige session i Folketinget her i uge 44. Tirsdag indleder vi som noget nyt med et Nordisk Topmøde, hvor alle statsministre og oppositionsledere er hovedaktører. Temaet bliver udvikling af Norden som global vinderregion set i forhold til balancen mellem velfærd og marked. Her skal vi sætte en ny nordisk dagsorden - med et endnu tættere nordisk samarbejde. I den globale konkurrence er vore nordiske lande for små på en række områder, hvis vi skal være helt i front. Lægger vi derimod kræfterne sammen, bliver vi store og stærke nok til at udfordre verdens store lande på en række områder. På områderne miljø og energiteknologi er vi på visse områder verdensførende. Både Danmark og resten af Norden har stor viden og stor global eksport. Her er der store gevinster at hente ved at arbejde endnu tættere sammen. Det er også helt nødvendigt, hvis vi fortsat skal fastholde og udbygge vores position på verdensplan. Op til sessionen har vi spurgt befolkningerne i alle nordiske lande, hvad de ønsker og har af forventninger til nordisk samarbejde. Svarene er entydige. Vore borgere ønsker mere nordisk samarbejde og har forventninger om, at vi bruger det nordiske samarbejde endnu mere i fremtiden. Det er kloge svar, som kan være et stærkt afsæt for, at vi også i fremtiden kan klare os i den globale konkurrence. Det forpligter også vore regeringer til at sætte en endnu stærkere nordisk dagsorden. Nordisk velfærd er konkurrencedygtig i den globale konkurrence. Derfor skal vi ikke afvikle, men udvikle velfærden, i Danmark og resten af Norden. Høj velfærd med tryghed og forandringsparathed gør os i stand til at møde globaliseringens udfordringer. Vi behøver ikke være bange for forandring. [ Ole Stavad, Tyttebærvej 9, Brovst, er præsident for Nordisk Råd og MF for S, ole.stavad@ft.dk