Lokalpolitik

Nordjyde for bordenden

NORDJYLLAND:Der sad en nordjyde for bordenden, da Det radikale Venstre så dagens lys for 100 år siden. Jørgen Hald, 61-årig gårdejer fra Hugdrup nær Dybvad, var blandt partiets fædre og blev på det stiftende landsmøde 21. maj 1905 valgt til landsformand - en post, han bestred frem til 1915. Jørgen Hald var købmandssøn fra Mors, men flyttede som ung mand til Vendsyssel. Her drev han først købmandsforretning, men blev senere ejer af flere store gårde. Han var med i en kreds af vendsysselske Venstre-medlemmer, som i århundredets første år slog sig gevaldigt i tøjret. Især to ting i Venstre oprørte dem: Partiet var ved at opgive kampen mod militarismen. Og så optrådte partitoppen, mente de, alt for underdanigt over for kongehusets medlemmer. I København fandtes der en radikal klub med prominente Venstre-folk af samme opfattelse, men først i sommeren 1904 fik de rebelske vendelboer kontakt med københavnerne. Det skete, da Vilhelm Lassen, mangeårigt folketingsmedlem og redaktør på Aalborg Amtstidende, indkaldte til møde på Dannerhøj i et forsøg på at slå oprøret mod Venstre-toppen ned. 14 vendelboer - foruden Jørgen Hald var det blandt andre bygmester Jens Andersen fra Frederikshavn og lærer Johannes Pedersen fra Hjørring - reagerede ved at indkalde til mod-møde med den københavnske radikale frontfigur P. Munch (senere radikal udenrigsminister) som taler. Oprøret mod Venstre lod sig ikke slå ned, og det ny parti så dagens lys i Odense. Hurtigt fik partiet sin egen presse, også i Vendsyssel. Med rod i Brønderslev udkom Vendsyssel Folkeblad, mens man i 1912 i Hjørring grundlagde Vendsyssel Venstreblad. I 1909 fik Vendsyssels radikale for første gang en repræsentant i Folketinget, nemlig Anders Hedegaard, gårdejer fra Voerså. Jørgen Hald - partiets første formand - var i mange år folketingskandidat uden at blive valgt. Til gengæld kronede han sin politiske karriere med en plads i det daværende andetkammer, Landstinget, fra 1914 til -20. Nordjylland var dengang delt i to amter, Hjørring og Aalborg. Og mens Hjørring Amt altså var med i front hos De Radikale fra første færd, lykkedes det syd for Limfjorden det gamle Venstre at holde skansen noget længere. 1911 blev der dog stiftet en radikal vælgerforening i Aalborg. En af medstifterne, teglværksejer A. F. Olsen, var 1913-37 medlem af byrådet og fra 1921 til -25 sågar borgmester. Men først i 1918 fik Aalborg Amt et radikalt folketingsmedlem, husmand Hans Chr. Hansen fra Hornum. Han blev i 1935 afløst af bankdirektør Jens H. Jørgensen. Fyrrerne og halvtredserne var ikke stærke år for de nordjyske radikale. Både nord og syd for Limfjorden kæmpede man uden held for at få en repræsentant i Folketinget. Husmand Morten Larsen blev 1957-60 valgt i Aars-kredsen, men han var en undtagelse. Først i årene, hvor Hilmar Baunsgaards bredere radikale linje slog igennem, kom der igen nordjysk repræsentation på tinge. 1966 blev erhvervsvejleder Erik Hansen fra Herning valgt i det nordjyske, og han fik senere følgeskab af blandt andre Ejnar Amtoft og advokat Per Gudme fra Aalborg. I det ny nordjyske amt var der nu hver gang stemmer nok til et enkelt radikalt mandat. 1977-81 sad den farverige, tidligere konservative, tidligere erhvervschef og tidligere zoo-direktør Jens Jørgen Bolvig på mandatet. Hans Larsen-Ledet, stout mangeårig landsformand for husmændene, tog over efter Bolvig. Ikke helt med sin gode vilje veg hans Larsen-Ledet sædet i 1990, hvor den ny radikale leder, Marianne Jelved, skulle have et sikkert amt at stille op i - og dét var Nordjylland i mellemtiden blevet. Marianne Jelved har siden repræsenteret Nordjylland på tinge. Det vil sige: I de ganske mange år, hun har været minister, har hun efter hver udnævnelse benyttet muligheden for at søge orlov og lade førstesuppleanten tage over. Blandt de, der har "vikarieret" som nordjysk MF'er for minister Jelved, har været Henrik Svane. Men nu da hendes parti er i opposition, er Jelved nordjysk røst på tinge - og en af hovedpersonerne, når 100 radikale nordjyder i morgen aften fejrer jubilæet med spisning og dans i Hobro.