Viborg

Nordjyde tabte sag

} VIBORG: Det lykkedes ikke en nordjysk trykkeriarbejder at få medhold i, at han lider af en arbejdsbetinget skade som følge af mange års arbejde med organiske opløsningsmidler. Vestre Landsret i Viborg har i en dom givet Arbejdsskadestyrelsen medhold, fordi de gener, som trykkeriarbejderen har, ikke er på styrelsens liste over arbejdsbetingede skader. Landsretten siger ganske vist, at manden har været udsat for en påvirkning af midler, der er kendt for at give hjerneskader, men da han "kun" lider af udtørrede slimhinder i øjne og svælg er der ikke en påviselig forbindelse mellem sygdommen og den påvirkning, han har været ude for. Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg, der har behandlet nordjyden, var ikke i tvivl om, at hans symptomer skyldes påvirkning af organiske opløsningsmidler. Men Arbejdsskadestyrelsen ville ikke anerkende lidelserne som erhvervssygdomme, og det er den afgørelse, landsretten nu har stadfæstet. I stedet skal trykkeriarbejderen finde 20.000 kroner til dækning af det offentliges sagsomkostninger. /ritzau/