Nordjyder: Alt for mange spørgsmål

Region Nordjylland kæmper for at hive de sidste svar hjem

Tegning: Jens Schmidt-Andersen

Tegning: Jens Schmidt-Andersen

NORDJYLLAND:Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? Føler dig dig knyttet til dit lokalområde? Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Disse tre og 73 andre spørgsmål er 37.500 nordjyder blevet bedt om at svare på i et stort sundheds- og trivselstjek. En hel del af de adspurgte nordjyder synes tilsyneladende, at 76 spørgsmål fordelt på 21 sider papir er rigeligt. I hvert fald går det lidt trægt med at nå målet, som er besvarelse fra 60 procent af de adspurgte. - Jo, vi har fået reaktioner fra folk, som synes at det er for mange spørgsmål, de skal svare på, siger Jane Pedersen, der er specialkonsulent i Region Nordjyllands folkesundhedsteam. - Det er rigtignok også mange spørgsmål. Men det er nødvendigt for at få nuanceret viden om nordjydernes sundhed og trivsel, så kommunerne præcist ved, hvor de skal bruge resurserne, tilføjer hun. Jane Pedersen vurderer, at det tager 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Når der er så mange spørgsmål skyldes det også, at regionen og de 11 nordjyske kommuner forsøger at få et overblik over både sundhed, trivsel og de skavanker, som folk måtte døje med. - Hvis vi skal vide, hvordan folk har det, er det jo ikke nok at vide, hvor meget de vejer, motionerer, ryger og drikker. Folks velfindende hænger i høj grad også sammen med, hvordan de trives med omgivelserne både på arbejde, i nærområdet og i familien. Tingene hænger jo sammen, påpeger Jane Pedersen. Staten spørger også Ikke færre end 51 af spørgsmålene er nogle, som er dikteret af staten. Så det er "kun" 25 af spørgsmålene, som regionen og de nordjyske kommuner har suppleret op med. De fleste af de supplerende spørgsmål handler om trivsel. I bestræbelserne på at nå op på en besvarelsesprocent på 60 har Region Nordjylland prikket de adspurgte, som endnu ikke har svaret, på skulderen. Foreløbig har knap 55 procent svaret, og det synes Jane Pedersen egentlig er ganske flot. - Det vidner da om, at der er stor interesse for undersøgelsen. Selv om det går en smule langsomt med at få de sidste svar i hus, skal vi nok nå målet på de 60 procent, vurderer hun. Det kniber især at få unge og yngre mænd til at svare. Blandt de mænd under 30 år, som er blevet spurgt, har færre end 40 procent svaret. - Dette har vi taget konsekvensen af. Når vi gentager undersøgelsen om fire år, vil der blive foretaget en målrettet unge-undersøgelse, lover Jane Pedersen. Den største svarprocent findes hos de 60-75 årige. Foreløbig er det folk i Thisted Kommune, der har været de flinkeste til at svare. I bunden ligger foreløbig Læsø Kommune. Blandt de opringninger, Region Nordjylland har fået i forbindelse med undersøgelsen, er der ifølge Jane Pedersen også en del som fortæller, at det har givet den anledning til at reflektere over deres livsstil og trivsel. Enkelte gravide har ringet og sagt, at spørgsmål om deres vægt ikke giver et retvisende resultat, da graviditeten betyder mange kilo ekstra. Det vil Region Nordjylland også forsøge at tage højde for, når der om fire år skal foretages en tilsvarende undersøgelse. For at få så mange som muligt til at svare, lokker Region Nordjylland med pengepræmier på 12.000, 8000 og 5000 kroner. Og Jane Pedersen gør opmærksom på, at det også er muligt at svare på nettet.