Nordjyder betaler

SKATTELETTELSER:Nordjyderne får nu en ekstraregning for de skattelettelser, der især har glædet borgerne i whiskybæltet nord for København. Hver anden ny efterlønner i Nordjylland i dag er under 62, og de må fremover forsøge at holde fodfæstet endnu nogle år på arbejdsmarkedet for at betale prisen for overforbruget blandt de bedrestillede. Det er konklusionen, hvis man ser nærmere på maj måneds politiske aftale, hvor man afskaffer efterlønnen, som vi hidtil har kendt den. Regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale vil beskære efterlønnen til mindre end en fjerdedel - tre mia. kr. om året - bl.a. ved at forkorte efterlønsperioden fra fem til tre år. Og påstanden om, at seniorførtidspension skal være et sikkerhedsnet er rent bluff. Kravet vil være, at din arbejdsevne er varigt nedsat til det ubetydelige, præcis som kriteriet er for at få førtidspension i dag. Hvem er det, som i dag benytter de første par år af den nuværende efterlønsordning? Det er de ufaglærte og faglærte lønmodtagere, som føler sig presset på efterløn, fordi de er slidt efter mere end 40 år på arbejdsmarkedet, og fordi arbejdsgiverne langt fra står i kø for at ansætte dem. De går på efterløn af nød. For det er økonomisk klart bedre at vente, til man er fyldt 62 år. Alligevel var 41 procent af de nye efterlønnere i Nordjylland sidste år kun 60 år, og mere end hver anden ny efterlønner - 52 procent - var under 62 år. Det er noget anderledes i hovedstadsregionen. Her udgjorde de 60-årige mindre end hver tredje af de nye efterlønnere. Og mens næsten to ud af tre af de 60-64 årige på Læsø er på efterløn, gælder det kun for godt hver fjerde i Gentofte. Den foreslåede forkortelse af efterlønsperioden vil altså ramme markant hårdere i Nordjylland, end i hovedstadsregionen og især nord for København. Her har man til gengæld haft størst glæde af regeringens store, ufinansierede skattelettelser til de rigeste danskere! De mange nordjyder, der nu risikerer at miste muligheden for en værdig tilbagetrækning på efterløn, kan end ikke trøste sig med muligheden for at blive i eller få job. I Nordjylland er ledigheden blandt 3F's medlemmer 12,1 procent og dermed over landsgennemsnittet. Og desværre er dansk økonomi ramt af tilbagegang, selv om statsministeren fortsat påstår det modsatte. Uforholdsmæssigt mange nordjyder kan derfor se frem til at blive ramt dobbelt af den politiske aftale om at beskære efterlønsordningen. Først mister de retten til en værdig tilbagetrækning til fem år på efterløn, og dernæst er de i stor risiko for at blive ramt af regeringens og Dansk Folkepartis halvering af dagpengeperioden. Vi risikerer dermed, at mange tusinde langtidsledige i de kommende år kan ende uden indtægt overhovedet, fordi ægtefællen har indkomst. Eller de må bruge den smule opsparing, de eventuelt har i bil eller bolig, før de kan få en smule kontanthjælp. I 3F er vi stærkt kritiske over for, at regeringen og Dansk Folkeparti på den måde tørrer regningen for de bedst stilledes skattelettelser af på de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Vi finder det ganske enkelt ikke rimeligt, at bl.a. vores medlemmer i Nordjylland skal betale prisen for champagnefesterne på Strandvejen nord for København.