Nordjyder kommer hurtigt bag tremmer

Byretter i Nordjylland og på Bornholm hurtigst, når voldsmænd får domme.

Kun Bornholm har en hurtigere behandlingstid end byretterne i Aalborg og Hjørring. Arkivfoto.

Kun Bornholm har en hurtigere behandlingstid end byretterne i Aalborg og Hjørring. Arkivfoto.

Gerningsmænd i volds- og voldtægtssager i Nordjylland kommer hurtigere bag tremmer end andre steder i landet. De nordjyske dommere ved byretterne i Aalborg og Hjørring overhales kun af kolleger på Bornholm, når det kommer til den tid, der går fra en straffesag meldes klar fra politiet, til dommen falder. - Vores dommere er enormt produktive. De laver noget for pengene, siger Niels Otto Jensen, der er retspræsident ved Retten I Hjørring. Han sekunderes af sin kollega i Aalborg, retspræsident Christian Lundblad, der ligeledes giver æren for den flotte placering videre til sit personale. - Medarbejderne har vist meget stor ansvarsfuldhed. De har sørget for at holde bunkerne nede under implimenteringen af domstolsreformen, siger Christian Lundblad. Gennemsnittet for alle landets byretter ligger på 101 dage fra det tidspunkt, hvor retten modtager en sag, til der bliver afsagt dom i sagen. Men i Hjørring falder dommen i løbet af 63 dage, mens der går lidt længere tid i Aalborg, hvor afgørelsen træffes efter 70 dage. Den korte behandlingstid er et resultat af stram styring. Siden Folketinget i slutningen af 1990'erne vedtog, at der ikke må gå mere end 37 dage med at få en volds- eller voldtægsforbryder dømt har Retten i Hjørring opprioriteret disse sager. - 80 procent af vores sager, der drejer sig om vold, voldtægt eller alvorlige våbenlovsforbrydelser, er afgjort inden for 37 dages fristen, siger retspræsidenten ved Retten i Hjørring, der dog allerede nu kan se tegn på, at behandlingstiden bliver længere som følge af flytning til nye lokaliteter.