Nordjyder må stå sammen

Nordjylland har en god, gammel tradition for at stå samen om at hævde nordjyske interesser over for Folketinget. Uden dette stærke nordjyske sammenhold ville vi aldrig have fået Aalborg Universitet, de nordjyske motorveje eller den gamle Limfjordsforbindelse.

Nu er tiden er kommet, hvor Nordjylland igen skal vise omverdenen, at vi står sammen om at hævde fælles nordjyske interesser. Om få uger barsler regeringens infrastrukturkommission med sine bud på, hvor Folketinget skal placere nye milliarder i fremtidige trafikprojekter over de næste 20-30 år. Og derefter indkalder trafikministeren partierne i Folketingets trafikforlig til forhandlinger. Der er altså ikke meget tid at spilde, hvis Nordjylland skal gøre sig gældende i kampen om de milliarder, der investeres i bedre trafikanlæg. Vi ønsker en ny forbindelse over Kattegat, som effektivt kan binde Danmark sammen ¿ og skabe nye brohoveder for nordjysk erhvervsliv. Det er en kamp, vi skal kæmpe sammen med resten af Jylland. Men Nordjylland skal ikke glemme vores nære problemer. Vi har stadig brug for en ny, langtidsholdbar Limfjordsforbindelse. Og vi har brug for en forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning. Det er helt afgørende for Nordjyllands fremtid. Uanset hvordan man vender og drejer det, er Limfjorden i dag en flaskehals, der hæmmer udviklingen i Nordjylland. Og det bliver kun værre og værre i årene, der kommer. Det er senest skønnet af Vejdirektoratet i denne sommer. Venstre har både kommunalt, regionalt og nationalt besluttet at kæmpe for den tredje Limfjordsforbindelse. Vi har peget på Egholm-løsningen, da det er den linjeføring, der tjener hele Nordjylland, men også Aalborg bedst. Både når vi måler på nordjyske vækst- og udviklingshensyn, og når vi måler på bløde værdier som livskvalitet og attraktive bymiljøer i Aalborg. Det er den bedste løsning, fordi den giver den største aflastning af trafikafviklingen i Aalborg by, fordi den sikrer den bedste udnyttelse af de nordjyske motorveje, fordi den binder Thy og Mors bedre sammen med resten af den nye region, og fordi det er den løsning, der mest effektivt sikrer trafikafviklingen over Limfjorden de næste mange år. I Venstre vil vi afvente den resterende del af miljøgodkendelsen, da vi også ønsker at tage udstrakte hensyn til miljøet, når anlægget skal etableres. Helt på linje med statsministerens synspunkt, da motorvejsprojektet i Silkeborg skulle på plads i vinter. Derfor er vi også klar til at undersøge mulighederne for etableringen af en tunnel under Egholm. Der er dog en vigtig forudsætning for, at Nordjylland kan komme i betragtning til denne store statslige udbygning af vores trafikanlæg. Og det er at Nordjylland står sammen om at anbefale en linjeføring. Kan vi ikke det, vil andre dele af landet med glæde tage imod de statslige milliarder. Vi har arbejdstøjet på. Venstre står sammen, og vi kæmper benhårdt for at varetage denne sag til Nordjyllands bedste. Det er afgørende for en fortsat positiv udvikling i økonomi, beskæftigelse og livskvalitet i Nordjylland.