Nordjyder mindst positive over for nydanskere

Dansk Industris undersøgelse af integrationen viser, at medarbejderne i nordjyske virksomheder er knap så positive over for kolleger med anden etnisk baggrund som kollegerne i andre regioner.

Integrationen af indvandrere fungerer ifølge Danks Industris undersøgelse glimrende. Arkivfoto: Henrik Bo

Integrationen af indvandrere fungerer ifølge Danks Industris undersøgelse glimrende. Arkivfoto: Henrik Bo

I undersøgelsen har man spurgt 5500 danskere om deres oplevelser med kolleger med anden etnisk baggrund end dansk. De adspurgte nordjyder giver i gennemsnit deres erfaringer med nydanske kolleger 66 ud af 100 mulige point. Landsgennemsnittet er 71 point. Værre ser det ud, når nordjyderne skal give deres arbejdsplads point for evnen til at integrere kolleger med en anden kulturel baggrund. Her får de nordjyske arbejdspladser 58 ud af 100 mulige point. Landsgennemsnittet er 67 point. - Tallene er ikke udtryk for, at nordjyske virksomheder er dårligst til at integrere. De er snarere udtryk for, at nordjyske virksomheder ikke har de store erfaringer med integration, fordi der ikke er så mange at integrere. Kun 3,5 procent af arbejdsstyrken har en anden etnisk baggrund i Nordjylland, mens den er 10 ,5 procent i hovedstaden, siger integrationskonsulent Lise Thomsen fra Dansk Industri. Selve undersøgelsen er foretaget af konsulentvirksomheden Ennova. Her har chefkonsulent Troels Wendelbo Jensen følgende forklaring på den nordjyske slagside: - Der er en tendens til, at man i Nordjylland spørger sig selv om, det er mit job, det går ud over. Andre steder er reaktionen nok mere, at det i hvert fald ikke berører mit job. I København er man nået ud over det punkt, hvor man rynker på brynene over kolleger med en anden etnisk baggrund, siger Troels Wendelbo Jensen.