EMNER

Nordjyder om udspillet

Marianne Jelved (R): - Det er positivt, at Nordjylland får en central rolle i ITS-udviklingen. Det er vigtigt, også for AAU og en række lokale virksomheder. Men nordjyderne må stå fast på, at en ny forbindelse også skal ind i investeringsplanen. Når det gælder togene, er det ærgerligt, at togdriften nord for Limfjorden er helt ude af regeringens tanker. Tina Nedergaard (V): - Det er en visionær og ambitiøs plan. Der er meget godt at sige om den, men den er ikke tilstrækkelig til at sikre nordjysk erhvervsudvikling. En tredje Limfjordsforbindelse er en forudsætning for udviklingen i hele Nordjylland. Derfor bør både den og en bedre adgang til Thy og Mors sikres, når investeringerne fastlægges. Karl Bornhøft (SF): - Rejsetiden mellem de store byer skal ned på en time. Det var faktisk det, som SF forslog i et trafikudspil for et år siden. Tog bliver et godt alternativ til fly. Det er ligeledes positivt, at der kommer en udbygning af motorvejen ved Bouet. Men jeg synes, at vi i Nordjylland skal lade være med at skyde os selv i foden ved at snakke om en Limfjordsforbindelse over Egholm. Det er ikke realistisk. Samtidig ærgrer det mig, at der er ikke bliver bremset for yderligere forringelser på busdriften. Orla Hav (S): - Det er katastrofalt, hvis VVM-redegørelsen for en tredje Limfjordsforbindelse ikke færdiggøres. Regeringen lægger op til, at man i perioden kan vedtage nye anlægsprojekter, og hvis dét holder vand, er det til at leve med, at der ikke her og nu afsættes penge - selv om jeg helst havde set, at pengene var aftalt. Det virker mistænkeligt, at ITS skal bruges netop hos os og ikke i eksempelvis København. ITS er nemlig mest velegnet i storbyer. Derfor virker det mest som noget, der skal få nordjyderne til at stikke piben ind. Ib Poulsen (DF): - Det er, som jeg mest har frygtet. Hvis man bor øst for den jyske højderyg, så er der en række ting med, og hvis man bor vest for, er der ikke noget. Jeg savner noget om tredje Limfjordsforbindelse og bedre vejforbindelser f.eks. til Struer og Hanstholm. Der har været talt meget om trafikhavnenes betydning, men de nordjyske havne er ikke med. Det er meget godt, at der er penge til de intelligente trafiksystemer, men på langt sigt løser de systemer ikke noget. Knud Kristensen (K): - Jeg er enig i den overordnede strategi om, at der skal gøres noget ved trafikproblemerne både ved Vejle og omkring København. Men der bør også sættes årstal på en tredje Limfjordsforbindelse. Jeg har kendskab til erhvervsvirksomheder, som er tilbageholdende med at udvide deres produktion i Nordjylland på grund af uvisheden om den tredje Limfjordsforbindelse. Intelligente trafiksystemer er udmærkede, men de løser ikke problemet på lang sigt.