Lokalpolitik

Nordjyder presser på

NORDJYLLAND:Selskabsskatten bør også med med i beregningerne, når pengene mellem de rige og fattige kommuner i Danmark skal fordeles på en nogenlunde retfærdig måde. Det mener Kristian Schnoor (S) og Jens Arne Hedegaard (V), henholdsvis formand og næstformand i den snart forhenværende nordjyske kommuneforening. Trods to forskellige partifarver er de enige om, at politikerne på Christiansborg straks må tilbage til forhandlingsbordet og blive enige om en udligningsordning, som virkelig batter i de fattige kommuner. Også dem, der ligger langt væk fra København. - Vi håber, at man vil inddrage selskabsskatterne i udligningssystemet. Når kommunerne udlignes i dag, er skatteindtægter fra små og mellemstore virksomheder samt landbrug indregnet. Det er selskabsskatterne derimod ikke. Men det stiller specielt nordjyske kommuner dårligere, da vi jo har en erhvervsstruktur, der i høj grad er præget af små og mellemstore virksomheder, mens multinationale virksomheder og lignende typisk er centreret omkring København, siger de to nordjyske kommunemænd. For en lille uge siden var et forlig næsten på plads. Men de konservative sprang lige før målstregen. Forliget ville have betydet en pæn gevisnt for de fleste nordjyske kommuner. Men ikke Brønderslev-Dronninglund, der stod til at modtage et uændret udligningsbeløb. Det forstår Jens Arne Hedegaard ikke, idet begge sammenlægningskommuner i årevis har haft status som særligt vanskeligt stillede.