Hospitaler

Nordjyderne skal bestemme beliggenhed

Læserbrev

SYGEHUS:Selvfølgelig skal vi have nyt sygehus, og det er nordjyderne, der skal bestemme, hvor det skal ligge. Vi skal selvfølgelig have det sygehus, som samtlige regionspolitikere er blevet enige om, at vi skal have. Altså et flot, funktionelt og miljørigtigt sygehus i Aalborg Øst. Fredag 16.01.09 var der et indlæg om mig på TV2 Nord. Dette i forbindelse med min underskriftindsamling imod en udbygning af Sygehus Syd. Jeg var en af dem, der deltog i det borgermøde, som Skippersamfundet havde indbudt til 07.01.09. På mødet opfordrede de indbudte politikere fra Region Nordjylland til kamp mod udbygningen af Sygehus Syd. Vi blev opfordret til at skrive læserbreve og indsigelser. I den forbindelse bliver det mere og mere klart for mig, at det er et meget komplekst problem, vi er oppe imod. Meget mere kompliceret end, at vores bydel vil blive udsat for voldsomme miljømæssige og trafikale belastninger i de næste 20 år, som en eventuel udbygningsperiode varer. Ved udbygning af Sygehus Syd vil hele Aalborg midtby lide byplanmæssige kvaler, og vores kvarter vil lide en langsom død, fordi det demokratiske system er sat ud af drift. Vores regionspolitikere er blevet ”over ruled” af regeringens såkaldte Juhl ekspertudvalg. I februar skal den endelige beslutning, så vidt jeg forstår, tages af folketingspolitikere. Dem er vi nødt til at klæde på. De skal vide, at alle de folkevalgte politikere, der sidder i Region Nordjylland, går ind for et sygehus i Aalborg Øst, og de skal vide, at hvis de ikke følger Regionspolitikernes indstilling og ønske, så har også de ”over ruled” de folkevalgte i Nordjylland, og alle vi nordjyder kunne i virkeligheden lige så godt have ladet være med at stemme. Det kalder jeg et demokratisk problem. Regionspolitikerne bad os om at sende indsigelser, og det er vi forhåbentlig mange, der gør, men vi er ærlig talt i tvivl om, hvor vi skal sende dem hen på grund af den meget ugennemsigtige demokratiske proces. En proces, der desværre kan tyde på, at vores landsdel mistede indflydelse i forhold til egen udvikling ved overgangen fra amter til region. Hele området omkring et stort uhensigtsmæssigt skrummel af et udbygget Sygehus Syd, klemt inde på en af byens bedste pladser, vil i en periode på 20 år få særdeles voldsomme miljømæssige og trafikale gener, og udviklingen af Aalborg midtby vil blive lammet som et symptom på manglende demokrati.