Aalborg

Nordjyderne skal være klogere for færre penge

På onsdag afgøres, hvordan amtet vil håndtere 'lær for livet' mottoet i fremtiden

NORDJYLLAND:Det bliver som at blæse og have mel i munden på samme tid, når amtets undervisnings- og kulturudvalg på onsdag (28. maj) træffer beslutning om fremtidens voksenuddannelser i Nordjylland. Øvelsen går på opfylde en "lær for livet"-målsætning samtidig med, at der årligt skal spares 5 mio. kr. Der er blevet filet og reguleret tæt op til deadline, når udvalget på onsdag angiveligt beslutter sig for, at fremtiden bliver et VUC Nordjylland med hovedsæde i Aalborg og desuden afdelinger i Hjørring, Frederikshavn og Hobro. Der etableres lokalafdelinger i Brovst, Aars og Hadsund med reference til afdelingerne i henholdsvis Aalborg og Hobro. I lokalafdelingerne skal der være en halv viceforstander hvert sted. Den samlede ledergruppe for VUC Nordjylland kommer til at bestå af en forstander, fire afdelingschefer, en administrationschef og en udviklingschef. Bekymring Udvalgets formand, Gunhild Bach Nielsen (R) er bekymret for konsekvenserne, navnlig i tyndt befolkede områder og jo mere, hun har tænkt over det, jo mere bekymret er hun. - Nogle steder kan man komme så langt ud, at der skal ofres mere, end der med rimelighed kan forlanges af vilje og energi af medarbejderne for at holde i gang, mener hun. I forlængelse af centraliseringsmodellen ligger der således en beregning på en model Han-Syssel, hvor der oprettes/bevares en egentlig afdeling i Brovst. Udgiften hertil i forhold til spareplanen er 550.000 kr. Generelt vil der skulle tilbydes undervisning på de undervisningssteder, hvor der udbydes undervisning i dag. Som hovedregel vil lærerkræfterne være tilknyttet samme undervisningssted som hidtil. Ved uændret antal kursister vil lærerbehovet være det samme, men ifølge prognoserne ventes en nedgang på ca. 10 pct., fordi øget brugerbetaling nu for alvor slår igennem. Færre ledere Set med medarbejderøjne bliver den direkte omkostning færre ledere og færre administrative medarbejdere. Det fremgår af oplægget til mødet på onsdag. I hovedsædet i Aalborg vil forstander og administrationschef lede det samlede VUC med støtte fra afdelingschefen for hver af de fire afdelinger - Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Hobro. I de tre lokalafdelinger vil der ifølge oplægget være en halv viceforstander hvert sted. Resten af tiden skal gå med undervisning. Det er desuden et mål, at der skal skabes samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, som arbejder med voksen- og efteruddannelser for at udnytte offentlige ressourcer bedst muligt. Det skal bl. a. undersøges, om der kan være lokalefællesskaber mellem VUCs lokalafdelinger og undervisninger og andre voksen- og efteruddannelsesinstituioner.