Redningsvæsen

Nordjyderne venter længst på ambulancehjælp

59 syge nordjyder måtte vente mere end 30 minutter på en ambulance.

I 2. halvår 2009 måtte syge eller tilskadekomne danskere i 209 tilfælde vente i mere end 30 minutter på ambulancen. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner, i følge beredskabsinfo.dk Opgørelsen viser også, at der i 6.454 tilfælde gik over 15 minutter inden den akutte hjælp var fremme, hvilket på landsplan svarer til, at responstiden ved 6,7 procent af alle ambulanceudrykninger var på over 15 minutter. Danske Regioner har udarbejdet opgørelsen over ambulanceudrykninger med lange responstider efter anmodning fra Folketingets sundhedsudvalg. Nordjyderne venter længst Fordelingen af de 209 ambulanceudrykninger, der var mere end 30 minutter om at nå frem til patienterne: * 59 i Region Nordjylland. * 46 i Region Midtjylland. * 37 i Region Sjælland. * 35 i Region Syddanmark. * 32 i Region Hovedstaden. 15 minutters regel holder ikke Tidligere har regeringen gjort det klart, at t den vil indføre et krav om, at akut hjælp skal være fremme i løbet af maximum 15 minutter. Hvordan kravet rent praktisk skal kunne gennemføres har regeringen endnu ikke besluttet, men tallene fra Danske Regioner viser, at kravet langtfra blev overholdt i 2. halvår 2009, hvor ambulancerne i 6.454 tilfælde var over 15 minutter om at nå frem. Det skriver beredskabsinfo.dk De 209 af udrykningerne var som nævnt over 30 minutter om at nå frem, mens de sidste 6.245 var mellem 15 og 30 minutter om at nå frem. De fordeler sig med: * 1.357 i Region Nordjylland. * 1.650 i Region Midtjylland. * 1.433 i Region Syddanmark. * 1.148 i Region Sjælland. * 657 i Region Hovedstaden.