Nordjylland får et Kvalitets Måltidens Hus

BRØNDERSLEV:Nordjylland får nu et Kvalitets Måltidens Hus. Et projekt omkring kvalitetsfødevarer er bevilget et tilskud på 572.000 kr. fra Direktoratet fra FødevareErhverv. Pengene kommer fra en pulje, der skal fremme tilpasningen og udviklingen i landdistrikterne. Rådet for Agroindustri, der har base i Brønderslev, men opererer i hele Nordjylland, står bag projektet. Det er endnu ikke taget stilling til, hvor Kvalitets Måltidens Hus skal placeres. Projektet koster 1.144.000 kr., og efter at halvdelen er kommet ind i tilskud, er det planen, at fødevareproducenter skal bidrage med penge. Rådet for Agroindustri har arbejdet intenst med det ny projekt vedrørende kvalitetsfødevarer, hvor formand for Brønderslev og Omegns Familiebrug, Kurt Jørgensen, samt direktør for Agrorådet, Bente Albeck-Madsen, er tovholdere. - Målet er at fremme fødevareindustrien i Nordjylland. Herunder at styrke og produktudvikle samt fremme beskæftigelsen og afsætning under hensyntagen til miljøet, fortæller Kurt Jørgensen. - Helt konkret går indsatsen på at udvikle et regionalt afsætningskoncept, som ved fælles indsats kan styrke virksomhedernees afsætning af kvalitetsfødevarer både på detail- og cateringmarkedet. Kurt Jørgensen tilføjer, at det ny afsætningskoncept bygges op omkring det velrenoverede Rosdahls Råvaremarked i Aalborg. - Råvaremarkedet har eksisteret siden 2000. Det er et marked med et bredt sortiment af gode og friske fødevarer af allerbedste kvalitet. - Målgruppen er typisk ressourcestærke og trendsættende mennesker, der via gode oplevelser spreder kendskabet til værdien af gode kvaliteter. Udgangspunktet er i første omgang, at 25-30 fødevareproducenter hver investerer penge for at deltage i projektet. Thorkild Kristensen, der ejer Rosdahls Råvaremarked, sammen med blandt andre Mahlers Vinhandel og Spar Nord Bank, har givet tilsagn om støtte. - Projektet giver mindre fødevareproducenter mulighed for at præsentere og teste deres produkter. - Et resultat, der skal give producenterne lettere adgang til restaurationsbranchen og dagligvarehandelen. Som konsulent er tilknyttet Jimmy Haugaard fra Rævhede Naturprodukter. - Han skal fremadrettet koordinere arbejdet i tæt samarbejde med professionelle fødevareekspeter, kokke og ernæringseksperter, siger Kurt Jørgensen. Og resultatet skal gerne blive Kvalitets Måltidens Hus, hvis aftagere fokuserer mere på oplevelser og kvalitet end på priser.