Nordjylland går glip af fiskeriforskning VIDEN: Millioner til forskere-ansættelse, bare ikke i Nordjylland - AAU udenfor videnskabeligt netværk

NORDJYLLAND:Halvdelen af alle danske fisk landes i den kommende region Nordjylland, men denne ledende position afspejles ikke i forskningen. Nye store bevillinger går landsdelen forbi, og som det eneste af de danske universiteter deltager Aalborg Universitet deltager ikke i et videnskabeligt netværk på området. Det bekymrer lederen af Vendsyssel Udviklingsråd, direktør Ole Albæk, Hirtshals. Han efterlyser større engagement og mere handling både fra universitet og politikere. - Det er meget uheldigt, hvis Nordjylland nedprioriterer på dette område, advarer han. Det Frie Forskningsråd og Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd har netop besluttet at støtte forskningsnetværket Fishnet med 10,3 millioner kroner, fordelt over de næste fire år. Fishnet Pengene bidrager til at oprette tre nye professorater og 10 nye forskerstillinger indenfor fiskeriforskningen, og det er en opfølgning af en tidligere bevilling, oplyser netværkets koordinator, professor Henrik Gislason, Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU. Profesoraterne oprettes på områderne oceanografi, fiskeriforvaltning og økonomi samt klimaforskning. Deltagerne i Fishnet er DFU, Landbohøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, samt Københavns, Århus og Syddansk Universitet. Det blev oprettet i år 2000 for at uddanne en ny generation af biologer, økonomer, historikere og matematikere, der kan præge fremtidens fiskeriforskning i Danmark, og siden har ca. 100 forskere været knyttet tilde fem forskerskoler, som blev oprettet indenfor netværket. Begrænset aktivitet Institutleder Jens Ole Frier, leder af Institut for Miljø og Bioteknologi på Aalborg Universitet, erkender, at universitetet kun i begrænset omfang er aktive på fiskeriforskningen. - De faggrene, der er meste relevante i forhold til fiskeriet, biologien f.eks., har vi ikke. I kraft af vores miljøteknologiske forskning har vi deltaget i nogle større projekter om aquakultur på Nordsøcentret, men det er ved at være tilendebragt, oplyser han. Men fra Danmarks Fiskeriundersøgelsers afdeling på Nordsøcentret ser man gerne en tættere kontakt med universitetet. - Vi skal være bedre til at udnytte, at i vi har et universitet i landsdelen, gerne i form af et mere formaliseret samarbejde med fælles projekter eller flere pHd-studerende, siger lederen Niels Madsen. De to oplagte område er aquakulturen og udvikling af nye, bedre fiskeredskaber. - Vi har oplevet, at det er svært at rekrutere kandidater til redskabsforsøgene. Det ligger i et grænsefelt mellem biologens og ingeniørens fag, men Aalborg uddanner jo ingeniører, siger han. På Nordsøcentret ligger også den selvejende forskningsvirksomhed, Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling, IFM. Ole Aalbæk fra Vendsyssel Udviklingsråd mener, at der bør satses på tættere samarbejde mellem DFU, AAU og IFM. Heller ikke IFM har fået del i de nye forskningsbevillinger. Det finder direktør Poul Degnbol dog ikke unaturligt, idet er der tale om en midler til konsolidering af de tidligere bevillinger, hvor IFM ikke blev tilgodeset.