Nordjylland godt rustet til DM i klima

Kommuner er godt i gang med at lave strategi i forhold til klimaforandringer

NORDJYLLAND:Næsten halvdelen af de nordjyske kommuner er allerede udnævnt til såkaldte klimakommuner, og på virksomheder og på Aalborg Universitet bliver der arbejdet med problemer i forhold til klimaforandringer. Det giver på mange måder et godt udgangspunkt for at gå ind i konkurrencen om det Klima DM, der om kort tid bliver sat i gang. Region Nordjylland går aktivt ind i afviklingen af konkurrencen, for f.eks. virksomheder, skoler, foreninger og enkeltpersoner. Et dommerpanel med regionsrådsformand Ulla Astman (S) i spidsen skal finde de bedste nordjyske bidrag, der så går videre til en landsdækkende konkurrence. - Endnu flere nordjyske kommuner arbejder på at blive Klimakommuner, og også mange virksomheder har engageret sig i aktiviteter i forhold til klimaforandringer. Det giver et godt udgangspunkt. Specielt er mange nordjyder gode til at finde den lidt skæve vinkler på tingene. Det tror jeg kan give mange gode idéer, siger Mette Arleth, der er Agenda 21 koordinator ved Region Nordjylland. Konkurrencen indledes i foråret, og forslagene skal være afleveret senest 1. maj. De bedste nordjyske forslag går videre til en landsdækkende konkurrence. Regionalt engagement Gennem en række arrangementer vil regionen engagere sig i konkurrencen. Det vil bl.a. være i form af informationsmøder og konferencer. Bl.a. vil alle studerende på universitetet blive opfordret til at komme med bidrag. Her vil regionen kunne bidrage til idéudviklingen. I forbindelse med det arbejde, som regionen i et par år haft med udarbejdelsen af en regional udviklingsplan, er der lavet forskellige scenarier for klimaudviklingen. Regionen betegner scenarier som et godt eksempel på, hvordan offentlige myndigheder, private virksomheder og f.eks. miljøorganisationer kan arbejde sammen. Vækstforum for Nordjylland har bevilget en million kroner til afviklingen af Klima DM i Nordjylland. Konkurrencen har tre spor. Det første drejer sig om gennem handlinger at gøre noget for at forbedre klimaet. Samtidig er der mulighed for at komme med løsningsforslag, og endelig er det er et tredje spor, hvor indsatsen sker gennem kunst. På landsplan er det Klimakonsortiet, der står for Klima DM. Her er Klimakonsortiet et samarbejde mellem regeringen og en række organisationer som f.eks. Dansk Byggeri, Vindmølleindustrien, Dansk energi og Landbrugsrådet.