Skagen

Nordjylland om 100 år?

Om 20-30 år knækker det for IT-branchen, og da vil Nordjylland på mange områder se noget anderledes ud. Min fantasi rækker til følgende historie.

Nordjylland vil op igennem 2000-årene mere og mere overgå til naturpark. En stor del af Limfjorden vil blive inddæmmet, og der vil være store vådområder med reservater for alt dyreliv, specielt fugle. Herudover naturreservater med "gamle" dyrearter. Der er oprettet store områder med fiskesøer samt områder, hvor der afholdes en form for jagt og fiskeri på opdrættet "vildt". Vandremilen har for længst lagt sig til hvile ude i Kattegat og virker nu som en stor badestrand. I forbindelse med "Milen" er der udbygget et kæmpe "Akvarium" ude i Kattegat, så man herfra kan komme under vandet og ud i Kattegat og besigtige havmiljøet Skagen med Grenen vil være overdækket, så man kunstigt kan opretholde netop det klima, der er optimalt for den type individer, der netop er programmeret for f.eks. en sommerferie i Skagen. Alt dette er nødvendigt, da hele Nordjylland og det meste af Danmark er omdannet til et område, hvortil der kommer personer fra alle verdensdele. Disse kommer efter en bestemt elektronisk udvælgelse med forskellige former for transport. Det meste vil nok være overfladetransport i oversupersoniske transportmidler med til-og af gang fra diverse terminaler i Nordjylland. Terminalerne er i forbindelse med en hovedterminal beliggende i Nordtyskland. Denne terminal står i forbindelse med den øvrige verden og med et hovedcenter for programmering af "sansechips" . Disse gæster kan, hvis de ikke allerede har det, få indopereret en "sansechip". Normalt vil dette være sket ved injektion på udklækningcentret, der udklækker mennesker efter en bestemt orden, så der bliver en vis fordeling efter hudfarve og placering på kloden . Udvælgelsen er computerbaseret. Ved hjælp af denne "sansechip" er man nu i stand til at programmere de enkelte individer til at udføre bestemte opgaver. Gennem opvæksten vil der være forskellige opgaver der skal løses. Af hensyn til gæsterne er det nødvendigt også at have individer, der optræder som naturtro personer. Og her kan man anvende den indpodede "sansechip". Man programmerer individer, der optræder i forskellige roller, så gæsterne kan få et indblik i, hvordan Danmark så ud for 100 år siden. Der er oprettet centre for individer, der kan opholde sig i en cyberverden. I disse centre, der står elektronisk i forbindelse med tilsvarende centre over hele verden, vil man automatisk blive registreret ved "fødslen". Danmark er som helhed omdannet til et naturmuseum med kæmpeområder med fritidsaktiviteter af alle mulige slags. Store områder vil være overdækket, så der skabes nøjagtigt det klima, der er behov for, f.eks. tropelandskab med forskellige former for vilde dyr, overdækkede strandområder med alle former for aktiviteter i forbindelsen strandferie. Der vil naturligvis også være områder, der viser kulturer op igennem de sidste hundrede år. Byerne vil blive bevaret med deres udseende, men ikke særlig velegnet for ophold for levende væsener. Det bliver muligt at besøge byerne og blive befordret igennem disse i specielle transportapparater. Individer, der kommer på besøg, bor i store centre og vil ved hjælp af deres "sansechip" kunne programmeres til de enkelte oplevelser således at deres sanser 100 pct. vil være koncentreret om netop den oplevelse. Ved hjælp af "sansechippen" er det muligt pr. satellit at overvåge og følge de enkelte individer. Individerne kan udvælge de forskellige oplevelser via en computer der ind over "sansechippen" kører forskellige små spots. Afgrøder, dyr og fisk, der er avlet på området, vil kun blive brugt i specielle sammenhæng, som f.eks. konstruerede festligheder. Det enkelte individ vil til daglig ikke have behov for den type føde, da al næring er fremstillet kemisk og indtages i en eller anden for piller eller injektion. I Nordjylland taler man i 2100 et for os uforståeligt sprog, der ikke minder meget om det sprog, vi taler i dag. Sproget er blevet til en form for computersprog der udelukkende består af forkortelser. Ingen er født med et handikap. De er blevet frasorteret på laboratoriet, eventuelle handikappede er individer, der er blevet handikappet undervejs i livet, der vil blive draget omsorg for, at de ikke lider nogen form nød, men når der indtræder en eller anden form for demens vil man stille og roligt lade dem dø, måske ved hjælp af "sansechippen". Landbrug og industri vil finde sin udvikling i områder udenfor Danmark, f.eks. Rusland, USA og Afrika, de områder, der i dag er underudviklede. Produkterne vil blive tilberedt uden for Danmark og kommer hertil i en eller anden komprimeret form. Individer vil i stedet for penge blive tildelt en eller anden form for point afhængig af det enkelte individs indsats. Disse point kan give mulighed for at komme til andre centre, måske i en anden del af verden. Nordjylland vil på alle måder være tilpasset det øvrige Europa og blive fjernstyret fra en eller central i Midteuropa, der også er i forbindelse med de store centre andre steder i verden. En anden mulighed er, at Danmark er blevet overtaget af en helt anden religion, således at alle mænd går i lange natskjorter og kvinderne i burka, og vi er bombet tilbage til stenalderen. Men her rækker min fantasi ikke. Gud forbyde at dette må ske.