Lokalpolitik

Nordjylland sårbar ved lavkonjunktur

Vigtigt at udvikle kompetencer hos ledige

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er især Aalborg, der trækker det nordjyske økonomiske læs. Her er der fuld gang i byggeriet midt i Aalborg. FOTO: MET­TE NIEL­SEN

Selv om det også går godt i Nordjylland med en arbejdsløshed, der er falder mere end i andre dele af landet, så er Nordjylland følsomt. Ofte har opsvinget ramt Nordjylland senere end andre dele af landet, og når der har været en nedtur med øget arbejdsløshed, så har det også ramt hårdere i Nordjylland end andre steder. Oxford Research, der er et firma, der laver analyser af udviklingstendenser, skriver i et oplæg til arbejdet med den regionale udviklingsplan, at Region Nordjylland overordnet placerer sig væsentligt under de øvrige regioner inden for beskæftigelsesområdet. - En situation, hvor den nuværende højkonjunktur afløses af en lavkonjunktur, kan blive særlig problematisk for Nordjylland, hvis det nuværende arbejdsløshedsniveau er udtryk for regionens evne til at få folk i arbejde, hedder det i oplægget fra Oxford Research. En rapport fra Institut for Konjunkturanalyse viser også, at det er i Nordjylland, at befolkningen er mest bekymret for arbejdsløshed. - I forhold til andre områder har vi sværere ved at få folk i arbejde. Udvikling af kompetencer bliver et afgørende begreb. Det er sådan, at nogle virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, men blandt de arbejdsløse i Nordjylland, kan de ikke finde de kompetencer, der er brug for. Samtidig er det et problem, at folk, der har gået ledig i lang tid, i mange tilfælde ikke er så attraktive for virksomhederne. Derfor skal indsatsen spores ind på at uddanne de ledige, så de kan klare job, der bliver udbudt, siger kontorchef Henrik Christensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland. Han er formand for en temagruppe, som regionen i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan har bedt om at se på emnet beskæftigelse. Efter Henrik Christensens vurdering bliver begrebet livslang uddannelse også meget vigtigt. - Sats på de små Han mener, at små og mellemstore virksomheder er afgørende for udviklingen i Nordjylland, mens han tvivler på, at det er de helt store virksomheder, som regionen skal satse på. - Vi har velfungerende industrier, men jeg tror ikke, at Nordjylland skal satse på at trække store virksomheder til. Vi skal tænke bredt, og vi ser, at der bliver flere og flere servicejob. Det perspektiv tror jeg også, at folk, der bliver arbejdsløse, skal have. Det handler om mentalt at være åben over for nye jobperspektiver, siger Henrik Christensen. Han peger på erfaringerne fra lukningen af store slagterier og mejerivirksomheder. - I mange tilfælde lå de nye jobmuligheder for de mennesker, der i de situationer blev arbejdsløse, på helt andre felter. For nogle af slagteriarbejderne i Hjørring blev det f.eks. et skifte til social- og sundhedsområdet, siger Henrik Christensen. På beskæftigelsesområdet ligger Nordjylland generelt under landsgennemsnittet. Der er dog en markant undtagelse. Lær af Thisted Det er Thisted, som ligger langt over de øvrige kommuner i regionen. Her mener Oxford Research, at der er grundlag for en intern læringsproces, hvor erfaringerne fra Thisted bliver brugt til at hæve niveauet i hele Nordjylland. På baggrund af situationen i Thy finder Oxfords Research det mærkværdigt, at ledigheden i en række af regionens øvrige kommuner er høj. Modsat ligger Jammerbugt kommune forholdsvis lavt på beskæftigelsesområdet. Her mener Oxford Research, at afstanden til nabokommunen Thisted ikke burde være nogen hindring.