Lokalpolitik

Nordjylland svækket før store trafikafgørelser

Regeringens infrastruktur-kommission er opmærksom på trafik-problemerne omkring Aalborg, men det kan give hård kamp at sikre penge til en
 løsning. ARKIVFOTO

Regeringens infrastruktur-kommission er opmærksom på trafik-problemerne omkring Aalborg, men det kan give hård kamp at sikre penge til en løsning. ARKIVFOTO

NORDJYLLAND:Når den særlige infrastrukturkommission, som regeringen har nedsat, til efteråret kommer med sine konklusioner, vil det rejse debat om de kommende års trafikinvesteringer. Her frygter flere politikere, at Nordjylland på grund af uenigheden om linjeføringen for en kommende ny forbindelse over Limfjorden vil stå svækket. Flere nordjyske folketingsmedlemmer vil stå sammen for at få regeringen til at afsætte penge til en ny Limfjordsforbindelse, og på en konference om infrastruktur, som Region Nordjylland og kommunerne i Nordjylland holdt i Aalborg Kongres & Kultur Center, kom Venstre-folketingsmedlemmet Birgitte Josefsen med en indtrængende opfordring til Aalborg Byråd om igen at søge at opnå enighed om en linjeføring. Hendes partifælle Mariann Nørgaard, der er teknisk rådmand i Aalborg, ser dog ikke umiddelbart nogen mulighed for at tage sagen op igen i byrådet. Da sagen for snart et halvt år siden blev drøftet i sammenlægningsudvalget for Aalborg Kommune, var det ikke muligt for medlemmerne at nå til enighed om en indstilling. Marian Nørgaard peger dog på, at det gamle byråd i Aalborg tidligere har peget på en vestlig linje. - Men det, jeg arbejder på nu, er ikke at påvirke byrådet. Min indsats er rettet mod regeringen, der kommer til at træffe afgørelsen. Her mener jeg, at vi står stærkt, fordi vi i Venstre i Nordjylland peger på en vestlig linje, og her er det Egholm-linjen, der er mulighed for. Men det er da ærgerligt, at Aalborg Byråd ikke et kommet med en indstilling, siger Mariann Nørgaard. Hun henviser her til, at der både blandt Venstre-folketingsmedlemmer og folketingskandidater er peget på Egholm-linjen. Hvis sagen skal tages op igen i byrådet, så må initiativet komme fra Socialdemokraterne, mener Mariann Nørgaard. - Nu kan vi i Venstre sige, at vi er enige, mens Socialdemokraterne i Nordjylland har forskellige holdninger til linjeføringen, siger Mariann Nørgaard. Mariann Nørgaard mener dog, at diskussionen om færdiggørelsen af miljøundersøgelserne vedrørende en linje over Egholm kan give en ny mulighed for debat i Aalborg Byråd. Hun har henvendt sig til trafikministeren med forslag om, at staten gør den VVM-redegørelse færdig, som det nu nedlagte amt ikke kunne nå at afslutte. - Udfører staten det arbejde, kommer Aalborg Byråd igen til at drøfte spørgsmålet om en ny Limfjordsforbindelse, siger Mariann Nørgaard. På konferencen om infrastruktur opfordrede folketingsmedlem Ole Stavad (S) til, at de politikere, der skal træffe beslutning, søger at blive enige. Her er den kontante melding fra hans folketingskollega Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti dog, at hendes parti ikke vil gå med til at bevilge mere, end hvad et ekstra tunnelrør koster. - Og under alle omstændigheder mener jeg, at der er brug for et ekstra tunnelrør, så lad os starte med det, mener Anita Knakkergaard.