Regionsråd

Budgetaftale sikrer millioner til helikopterplatform på supersygehus

Samtlige partier i regionsrådet står bag nordjysk budgetaftale for 2022

Det nye universitetshospital får en helikopterplatform på taget, men alt tyder på, at Region Nordjylland selv skal finde pengene. Arkivfoto: Henrik Bo

Det nye universitetshospital får en helikopterplatform på taget, men alt tyder på, at Region Nordjylland selv skal finde pengene. Arkivfoto: Henrik Bo

NORDJYLLAND:Da politikerne i Region Nordjylland tilbage i marts i år valgte at afsætte 10 millioner kroner fra en infrastrukturpulje til en helikopterplatform på taget af det nye universitetshospital i Aalborg, var håbet, at private fonde ville donere de resterende 25 millioner kroner til at sikre byggeriet.

Siden har der været larmende tavshed om det håb.

Tirsdag aften har regionsrådet valgt at afsætte yderligere 25 millioner kroner på anlægsbudgettet for 2022, så patienter kan føres direkte fra toppen af hospitalet og ned til akutmodtagelsen til hurtig behandling.

Forsvarets store redningshelikoptere får nu mulighed for at kunne aflevere patienter på det nye universitetshospital i Aalborg. Arkivfoto

Forsvarets store redningshelikoptere får nu mulighed for at kunne aflevere patienter på det nye universitetshospital i Aalborg. Arkivfoto

Bevillingen er en del af en stor budgetaftale for 2022, som samtlige partiet i regionsrådet står bag.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse tirsdag aften .

Her bliver det fastslået, at Region Nordjylland skal være en attraktiv arbejdsplads med fokus på patienter, pårørende, borgere og samarbejdspartnere. Ifølge pressemeddelelsen er der i budgetaftale særlig grad fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering af personale og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

Konkret er der afsat 20 mio. kr. til at lette kapacitetspresset og styrke den fortsatte indsats med arbejdsmiljøet på de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien. Der er ligeledes afsat fire mio. kr. til regionens ITOP-pulje, som er målrettet initiativer vedr. arbejdsmiljø og trivsel.

icon

Der skal fokuseres på såvel personale som patienter

Ulla Astman (S), Regionsrådsformand

- I forligskredsen er vi enige om, at der skal fokuseres på såvel personale som patienter, og vi ved, at et godt arbejdsmiljø og flere hænder er grundlaget for, at vi kan levere god kvalitet og sammenhæng på tværs, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regionsformand Ulla Astman (S). Arkivfoto: Bent Bach

Regionsformand Ulla Astman (S). Arkivfoto: Bent Bach

Prioritering af lokale funktioner

Der er i budgetaftalen ligeledes prioriteret at styrke lokale funktioner på de nordjyske hospitaler.

Derfor afsætter forligspartierne 2,4 mio. kr. til at øge tilstedeværelsen af kardiologiske speciallæger i Thisted samt 2,2 mio. kr. til en garantiklinik i Thisted, der skal fungere som en regionsdækkende ”bagstopper” i forhold til at opfylde ventetidsgarantier inden for udvalgte områder.

Der er også afsat 1,9 mio. kr. til at udvide behandlingen med biologisk medicin lokalt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, og til at styrke hospitalets endometriose-team. Endometriose er en underlivssygdom hos kvinder. Forligspartierne prioriterer også en udvidelse af behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser med 1,4 mio. kr.

Forligspartierne har også afsat 1,2 mio. kr. til at udvide den ambulante aktivitet i Diagnostisk Center Farsø.

Styrkelse af psykiatri-området

I forhold til Psykiatrien styrkes behandlingen af børn og unge i deres eget nærmiljø, ligesom der prioriteres midler til flere aktiviteter for indlagte patienter og etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal sikres systematiske og lettilgængelige tilbud, så børn og unge hurtigt kan tilbydes udredning og behandling på rette niveau. Med baggrund i en delrapportering vedrørende tilgængeligheden på det børne- og ungdoms-psykiatriske område afsættes 3 mio. kr. til at videreføre de gode erfaringer med Tværfaglige Udgående Teams således, at børn og unge med psykisk lidelse tilbydes en tidlig og intensiv tværsektoriel indsats i nærmiljøet.

Der afsættes også midler til Psykiatriens Hus i Aalborg samt aktivitetsmedarbejdere i Psykiatrien.

Døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland og i Hals

I budgetaftalen er der også afsat penge til at supplere det præhospitale beredskab.

Forligspartierne er blevet enige om at supplere det præhospitale beredskab med en døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland (forventet driftsstart 1. oktober 2022).

Derudover vil den deldøgnsdækkende akutbil i Hals med virkning fra 1. januar 2022 blive heldøgnsdækket.

Udvikling af specialiserede funktioner på Aalborg UH

På Aalborg Universitetshospital er der afsat penge til at udvikle de specialiserede funktioner, herunder at styrke indførelsen af mere skånsomme behandlinger og en række eksisterende behandlingstilbud, bl.a. inden for hjerteområdet.

Det er ligeledes afsat 3 mio. kr. til fortsat udvikling af børnekræftområdet.

Samtidig skal Aalborg Universitetshospital fortsætte arbejdet med at styrke sin position inden for personlig medicin, hvor målet er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.

Nedbringelse af ventetiden i speciallægepraksis

Det er en væsentlig ambition for Region Nordjylland at bringe behandlingen tættere på borgerne og udbygge de nære sundhedstilbud. Der er behov for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der gennem en forebyggende indsats tages hånd om sundhedsproblemerne, før de bliver behandlingskrævende i det specialiserede sundhedsvæsen, og hvor rammerne til at gøre op med ulighed i sundhed skabes.

Det skal bl.a. være nært og tilgængeligt at komme til en undersøgelse og få behandling i en speciallægepraksis. Til at understøtte denne ambition har forligspartierne afsat penge til at nedbringe ventetiden til at komme til øjenlæge.

Derudover er der afsat penge til et ekstra ydernummer inden for psykiatri.

Udvidet buskørsel i Vesthimmerland, Thy-Mors og Jammerbugt

Inden for Regional Udvikling er der i budgetaftale især fokus på den grønne omstilling, herunder en forhøjelse af klimapuljen, grønne busser og kollektiv trafik.

Bl.a. er der afsat midler til at forlænge pilotprojektet ”Hovednet Vest”, der handler om forstærket og udvidet buskørsel på en øst-vestvendt akse mellem Vesthimmerland, Thy-Mors og Jammerbugt.

Inden for Specialsektorens område har forligspartierne bl.a. lagt vægt på borgernes fysiske sundhed, fx gennem systematiske sundhedstjek og mulighed for medicingennemgang.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.