Dansk fiskeri tager den grønne førertrøje

FREMTID:Dansk fiskeri er kommet langt, siden fiskerne i 2007 fik mulighed for at sammenlægge fiskekvoter.

Ny Regulering gav mulighed for langsigtet planlægning og finansiering af investeringer i kvoter og fartøjer. For det pelagiske fiskeri efter sild og makrel var målet, at Danmark skulle styrke sin ret til fiskeriet i Nordatlanten og udnytte en større del af fangsterne til fødevare. Ordningen gav i løbet af få år en moderne dansk flåde, konkurrencedygtig med norsk, skotsk og færøsk fiskeri.

De danske fiskerirettigheder baserer sig på danske fiskere historiske fiskeri gennem tiden. Ikke på hvor mange fisk, der er i den danske økonomiske zone. Mens de interne EU-kvoter er fastlagt, er fordelingen af flere fiskerier i Nordatlanten endnu ikke på plads. Dansk fiskeris indsats har derfor betydning for størrelsen af vores andel af bl.a. de store forekomster af makrel.

Vores pelagiske flåde er garanten for, at Danmark kan udnytte de fiskerimuligheder, som EU har adgang til i Nordatlanten. Flåden lander årligt over 400.000 tons, der bl.a. sikrer, at den nordjyske fiskeindustri kan holdes beskæftiget og til stadighed udvikle sin produktion af højværdivarer.

Men en ting er, at de fangede fisk har den bedst mulige råvarekvalitet, noget andet om de fiskebestande, der fiskes på, udnyttes optimalt. Det gør de ikke.

Videnskabelige analyser anslår, at fangsterne i Nordatlanten kan øges 10-20 pct., hvis man stopper udsmid af fisk. Gevinsten i tons er på den anden side af 1 million om året, eller mere end det samlede danske fiskeri.

Dansk fiskeri er udstyret med den mest moderne fangstteknologi, som gør det muligt at finde og fange de rigtige fisk i de rigtige størrelser. Dermed bliver der færre ukurante fangster, som fiskeren kan fristes til at udsmide. Nu tager det pelagiske fiskeri næste skridt i sin udvikling under devisen: ”Gør det rigtige, og vis hvad du gør”.

Boston-firmaet Integrated Monitoring går sammen med Skagen virksomheden SeaMech i gang med at installere et komplet dokumentationssystem på den pelagiske flåde. Operationsdata, og video fra fiskeriet, stilles til rådighed for videnskab, kontrol og værdikæden frem til forbrugeren. Ingen andre fiskerier i Europa og Norden er i nærheden af at tage dette skridt.

I modsætning til andre fiskerflåder vil den danske pelagiske flåde kunne dokumentere, at alle fangster anvendes, og ingen fangster udsmides. Det er noget der tæller i fiskeriforvaltningen, og det tæller for de store internationale handelskæder, der kræver et bæredygtigt produkt på hylderne.

Dokumentationssystemet ses her i et forsøg på et mindre fartøj i dansk farvand.

EU reformerede med virkning fra 2019 fiskeripolitikken således, at alle fangster skal tælle på kvoten. Danmark var initiativtager til ”fangstkvoterne” og princippet om, at fartøjer, der frivilligt dokumenterer deres fiskeri, kan få en kvoteforhøjelse, der svarer til det ”normale” udsmid for andre fartøjer.

Forordningen er længe vedtaget, men udmøntningen af incitamentsordningen er gået i stå i EU's ministerråd.

Fraværet af en pålidelig fangstdokumentation er i dag hovedårsagen til at udsmid af fisk fortsætter, og at fiskeripolitikken ikke leverer på sin målsætning om bæredygtighed.

Danmark må som en af ”de store” i fiskeriet genoplive vores indflydelsen på politikken. Vi har mulighed for at få EU reformen til at virke og muligheden for selv at få en gevinst ud af det.

Perspektivet for fiskeriministerens indsats for dansk fiskeri rækker fra argumentet for større kvoter til en fjernelse af den detailstyring, som over 40 år er bygget op for at begrænse udsmid af fisk. En detailstyring, som med fuld dokumentation i stedet bliver en hæmsko for, at fiskeriet kan træffe de valg, der optimerer fangsterne under de aktuelle forhold på havet.

Først og fremmest må ministeren arbejde for at EU’s ministerråd opjusterer kvoterne for de fiskerier, der dokumenterer, at alle fangster tæller på kvoten.

Det vil skabe det økonomiske incitament for at andre fiskerier vælger at afregne alle fangster i stedet for blot de fangster, der landes i havnen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.