Hvornår tager danskerne gule veste på?

Flemming Jansen fra Pandrup er fhv. borgmester (V) i daværende Pandrup Kommune og lektor. Freelancejournalist og debattør. E-mailadresse: fja@mail.dk.

Flemming Jansen fra Pandrup er fhv. borgmester (V) i daværende Pandrup Kommune og lektor. Freelancejournalist og debattør. E-mailadresse: fja@mail.dk.

VESTE:For nogle år siden rejste der sig en folkestorm – bedre kendt som ”de gule veste”- mod den franske præsident Emmanuel Macron og hans regering.

Iført netop gule veste rullede en bølge af folkelige protester ind over Frankrig, fordi store dele af befolkningen ikke følte sig repræsenteret i den lovgivende forsamling.

NU HAR vi ikke de samme traditioner for folkelige opstande som franskmændene, men vi har alligevel lige oplevet, hvordan besindige, arbejdsomme og pligtopfyldende vognmænd på grund af den kommende vejafgift havde fået nok og i desperation gennemførte en blokade af store dele af det danske vejnet.

DE BLEV støttet af fiskere og landmænd samt af store dele af de trafikanter på vej på arbejde, som det ellers kom til at gå ud over.

De reagerede måske på transportministerens bemærkning om, at afgiften jo ikke skal betales af vognmændene, men sendes videre til forbrugerne – udtalelsen kom som bekendt fra en Venstre-mand tilhørende partiet med et slogan, der hedder ”Det må ikke blive dyrere at være dansker” (!).

DEN STORE åbenbaring bag det hele – eller rettere sagt det store spøgelse (!) – er den grønne omstilling og det ambitiøse politiske mål om 70 pct. reduktion af CO2-udslippet inden 2030. Vejafgiftens indflydelse på klimaet er dog utvivlsomt lig nul, hvorimod den på kort sigt vil få statskassen til at bugne, men på længere sigt medvirke til at sætte Danmark i stå.

STATSMINISTEREN har hele tiden været bange for en situation, hvor ”de gule veste” ligesom i Frankrig sætter et folkeligt oprør i gang mod en regering, der konsekvent snyder på vægten og forsøger at trælbinde befolkningen ved hjælp af den grønne pisk mod især de primære erhverv, landbrug, fiskeri og transport.

Henvisninger til klimahensyn og den grønne omstilling fungerer som et perfekt skalkeskjul for øget skattetryk og for gradvist at øge den politiske kontrol med borgernes liv og levned med henblik på at indføre formynderstaten.

ENDEMÅLET ER, at folks liv kan styres centralt fra vugge til grav.

Ligesom klimafanatismen er også hele woke-bevægelsen og krænkelseskulturen et perfekt redskab til at indføre totalitære tilstande og indskrænke den personlige frihed og det personlige ansvar.

Formålet er naturligvis ædelt i begge tilfælde, men det gør ikke projektet mere spiseligt set ud fra et demokratisk synspunkt.

JEG KAN ikke lade være med at henvise til et Synspunkt i Nordjyske (6.5.), hvor cand.mag. Lone Nørgaard under overskriften ”Hvornår stopper hysteriet?” med skarp og troværdig pen spidder den skrækpropaganda fra politikeres og myndigheders side, der bl.a. har fået børn og unge til at mistrives – ikke fordi der stilles for store krav til dem i uddannelsessystemet, men fordi de fyldes med skræk og angst for Jordens snarlige undergang af såkaldt ansvarlige voksne mennesker, der har glemt at tænke selv, men bevidstløst følger ”tidsånden”.

SOM HUN skriver, dyrkes de dystre forudsigelser om en forestående klimakatastrofe som en religion, hvor FN’s klimapanel fungerer som det øverste præsteskab og CO2-kvoter som moderne aflad.

I den forbindelse har en fremtrædende klimaekspert (Johannes Krüger) for kort tid siden holdt foredrag på Aalborg Universitet med udgangspunkt i sin bog ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på”.

I VIRKELIGHEDEN er den grønne omstilling måske ikke spor grøn. Det handler mere om kontrol end om at undgå uundgåelige klimaforandringer.

At foredraget og bogen ikke har fået megen omtale i de dominerende medier er desværre ikke overraskende.

Det er et udtryk for den kendsgerning, at det er lykkedes med en svensk teenagepige i spidsen at hjernevaske både politikere, journalister og befolkningerne med, at CO2 er den store synder, hvorimod langt stærkere kosmiske kræfter som solens skiftende aktivitetsniveau fortrænges.

HULHEDEN i tidens dommedagsprofetier om en klimakatastrofe understreges af, at de præmisser, som profetierne bygger på, i vid udstrækning er håndplukket, idet man typisk tager udgangspunkt i målinger fra perioden 1850-2022.

FRA ca. 1350-1900 har vi den såkaldte lille istid, hvorfor der derfor var meget koldt midt i 1800-tallet. Derfor kan der tegnes et billede af hastigt stigende temperaturer frem til i dag, og hvad er mere nærliggende end at sammenkoble det med industrialiseringen og øget brug af fossile brændstoffer? Hvordan forklarer man imidlertid, at vandstanden i havene og temperaturen var markant højere i stenalderen end i dag?

SVARENE på det og på meget andet i forhold til fortidens klimaforandringer blæser i den vind, som nogle bilder sig ind at kunne styre med menneskehånd. Kan de ikke styre klimaet, så kan klimaforskrækkelsen trods alt bruges til, at en magtelite kan styre befolkningerne.

SÅ LÆNGE altså, at befolkningerne – herunder de primære erhverv, som politisk styres og afgiftsbelægges med hård hånd – ikke gennemskuer det og finder sig i det.

Statsministeren, regeringen og andre har al mulig grund til at frygte ”de gule veste”. Den tid er måske ikke så fjern, hvor de bliver en del af gadebilledet. Den aktuelle blokade af vejene er et forvarsel om, at den teknokratiske flertalsregering skal passe på, hvad den gør….!

Grøn omstilling – ja tak, men med omtanke og respekt og ikke med øget kontrol og ufrihed. Danskerne er et frihedselskende folk, som ikke vedvarende lader sig tryne og fylde med halve sandheder. Hvornår tager danskerne mon ”de gule veste” på?

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.