JA! Vi har snakket i 60 år. Nu skal vi handle. Vi skal bygge en 3. Limfjordsforbindelse

NORDJYSKE støtter byggeriet af en ny forbindelse via Egholm. Den er nødvendig for mennesker, virksomheder og miljø. Vi har ikke råd til at vente længere

Da min hustru og jeg flyttede til Nordjylland i fjor, fik vi et råd fra en af de lokale: Bosæt jer på den side af Limfjorden, hvor I arbejder.

Vi lyttede til rådet. Det gør andre også. Og det er nemt at forklare hvorfor. Risikoen for kødannelser i myldretid over eller under Limfjorden er stor, og medmindre der gøres noget gennemgribende ved trafikforholdene, vil rejsetiderne i de kommende år kun vokse. Det kan hverken mennesker, virksomheder, natur eller Nordjylland være tjent med.

Som samfund ved vi, hvad der skal til. Det blev i denne uge bekræftet af en ny redegørelse fra Vejdirektoratet: Vi skal bygge en 3. Limfjordsforbindelse. Den skal gå vest om Aalborg, hen over Egholm og forbinde Den Nørrejyske Ø med resten af Nordjylland, Danmark og Europa. En ny forbindelse vil:

•Lette trafikken i Aalborg, på Limfjordsbroen og gennem Limfjordstunnelen, hvor kapaciteten for længst er overskredet.

•Spare borgere og virksomheder for oceaner af spildte transporttimer.

•Reducere risikoen for ulykker og trafikofre.

•Fremtidssikre forsyningssikkerheden til de nordlige kommuner.

•Øge incitamentet til at bevare og skabe arbejdspladser nord for fjorden.

•Mindske luftforureningen i Aalborg.

•Mindske støjgener langs E45 i det østlige Aalborg.

Ifølge den nye VVM-redegørelse fra Vejdirektoratet vil en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm være en sund forretning for samfundet – uden at naturen lider overlast. En sådan handel skal vi sige ja til. Hellere i dag end i morgen. Faktisk viser beregninger, at omkostningerne ved ikke at bygge en ny forbindelse – og i stedet kæmpe videre med stigende trafikmængder på det eksisterende vejnet – vil koste os cirka 100 millioner kroner om året.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2014 en aftale om Egholmlinjen. Nu må vi i fællesskab holde partierne op på deres løfte. Heldigvis står Nordjylland sammen i denne sag. Alle 11 kommuner – uanset flertallets partifarver – ønsker, at Folketinget giver grønt lys til Egholmlinjen i forbindelse med forårets forhandlinger om infrastruktur, og et massivt flertal af virksomheder i regionen bakker op.

Her på NORDJYSKE anerkender vi, at 3. Limfjordsforbindelse vækker store følelser hos mange nordjyder og vil berøre borgere langs den foreslåede linjeføring vest om Aalborg. Vi vil kritisk afdække alle konsekvenser af et kommende anlægsprojekt, og i en stribe artikler gennem de seneste uger har vi ladet både tilhængere og modstandere komme til orde. Det vil vi fortsætte med. Det er vores journalistiske forpligtelse.

Men der eksisterer ikke et reelt alternativ til Egholmlinjen. Det har der ikke gjort siden 2014. Der er drøftet alternativer gennem seks årtier, og selv om De Radikale tøver lidt, er der ingen appetit i de andre partier for at genåbne den snak. Den er også unødvendig, for allerede i 2014 lød konklusionen, at et tunnelrør ikke løser trafikproblemet. Det gør Egholmlinjen.

Vi har snakket i 60 år. Nu skal vi handle. Vi har ikke råd til at vente længere.

NORDJYSKE siger ja til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Men vi anerkender, at der er delte meninger om denne sag – også blandt os selv. NORDJYSKEs chefredaktør Karen Keinicke forklarer her, hvorfor hun er imod.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.