Kraftigt iltsvind flere steder i Limfjorden

I Mariager Fjord er der også problemer, viser en ny måling foretaget af Miljøstyrelsen

Kraftigt iltsvind har store konsekvenser for dyrelivet. Arkivfoto: Peter Langkilde

Kraftigt iltsvind har store konsekvenser for dyrelivet. Arkivfoto: Peter Langkilde

Flere steder i Limfjorden og i Mariager Fjord er der problemer med kraftigt iltsvind.

Det viser en ny måling foretaget af Miljøstyrelsen i perioden 15. juni til 3. juli 2020.

- Iltsvindet har indfundet sig de steder, som også blev ramt tidligt på sæsonen sidste år. Situationen svarer i store træk til, hvad vi så sidste år, men for Limfjorden viser målingerne fra de seneste 14 dage udbredt iltsvind, hvilket ikke var tilfældet på samme tidspunkt i 2019, skriver kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljø- og Fødevarestyrelsen skriver, at årsagen skal findes i en kombination af udledning af kvælstof og fosfor, samt algevækst og sol og vindforhold.

I Limfjorden er det farvandet syd for Livø, i Risgaarde Bredning, i Lovns Bredning, i Skive Fjord, i Hjarbæk Fjord samt i Thisted Bredning, der er ramt. Desuden er der kraftigt iltsvind i Mariager Fjord.

Hvis vi får perioder med kraftig blæst, kan det forhindre områderne med kraftigt iltsvind i at sprede sig.

Fakta om iltsvind

Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor på grund af nedbør bliver skyllet ud i havet fra landjorden. Jo mere nedbør, jo større udvaskning af kvælstof og fosfor. I vandet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes og i denne proces forbruger algerne ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt. Iltsvind forstærkes af stigende havtemperatur.

Bliver det samme vandområde ramt af gentagne iltsvind, vil især de fastboende bundlevende dyr, som fx muslinger, snegle og søstjerner, have vanskeligt ved at etablere et naturligt og varieret dyresamfund. Det har stor betydning for fødekæden, da mange af de arter, som indgår i føden hos bl.a. fisk og havfugle, forsvinder fra det pågældende vandområde.

Kilde: Mijø- og Fødevarestyrelsen

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.