Rikke er én af dem, der skal aflaste sygeplejerskerne

I Region Nordjylland er man begyndt at benytte alternative faggrupper til at varetage nogle af sygeplejerskernes opgaver

Der kan ikke skaffes nok sygeplejersker nok til at imødekomme det stigende pres, som sundhedsvæsenet oplever for tiden. Derfor må der alternative løsninger i brug. Foto: Claus Søndberg.

Der kan ikke skaffes nok sygeplejersker nok til at imødekomme det stigende pres, som sundhedsvæsenet oplever for tiden. Derfor må der alternative løsninger i brug. Foto: Claus Søndberg.

Dette er en artikel fra Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur.

AALBORG:Den 46-årige portør Rikke Hougaard bevæger sig hjemmevant rundt i kælderen under Aalborg Universitetshospital Syd på Hobrovej i Aalborg. På de lange – og lidt uhyggelige – gange, der forbinder hospitalet, kommer hun nemt rundt til alle afdelingerne.

Der er fart på hende for tiden. For Rikke Hougaards seneste arbejdsuger har været anderledes end de resterende uger i løbet af de seks år, hun har arbejdet som portør på Aalborg Universitetshospital.

Hun har fået flere arbejdsopgaver.

Opgaver, som sygeplejerskerne tidligere har varetaget.

De rent sygeplejefaglige opgaver løses stadig af sygeplejerskerne, men Rikke Hougaard hjælper blandt andet med at tjekke, om sug- og iltapparater er fyldt op og virker, inden patienterne bliver koblet på. Hun lægger sengelinned i skabene på stuerne og tømmer risikoaffald.

- Det er meget lavpraktiske opgaver, vi har overtaget. Det hele er nyt og under afprøvning, og vi forventer, at der er flere opgaver på vej. Jeg vil ikke have noget i mod at få flere plejeopgaver, hvis bare jeg får en god og grundig oplæring inden, siger hun.

For Rikke Hougaard ligger det ikke fjernt at gå ind og varetage patientnære opgaver som portør. Foto: Claus Søndberg.

For Rikke Hougaard ligger det ikke fjernt at gå ind og varetage patientnære opgaver som portør. Foto: Claus Søndberg.

Mangel på hænder

Manglen på sygeplejersker har ført til, at landets hospitaler er i gang med at finde nye metoder til at sikre patienternes behandling trods ubesatte stillinger og frustrationer blandt sygeplejerskerne, der nægter at være fleksible og arbejde over i kølvandet på sygeplejerskestrejken.

Sådan er det også for Region Nordjylland, fortæller Lisbeth Lagoni, der er sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

- Som konsekvens af presset har Aalborg Universitetshospital sammen med personalet over noget tid arbejdet med en 12-punktsplan, der skal nedbringe presset på hospitalerne og dermed på personalet. Herunder kan nævnes, at vi eksempelvis vil rekruttere mere personale, og vi sætter andre faggrupper i spil, siger Lisbeth Kjær Lagoni, der er sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

Af faggrupper nævnes blandt andet fysioterapeuter, pædagoger, portører og rengøringspersonale. Både dem, der allerede er fastansatte på hospitalet - og dem, der er tilkaldevikarer.

De 12 indsatser

På Aalborg Universitetshospital har man udarbejdet en plan med 12 indsatser, der er igangsat for at løse de rekrutteringsudfordringer og det belægningspres, hospitalet står med på kort og lang sigt.

Indsatserne er udarbejdet i samarbejde med ledere og personale og skal håndteres på tværs af faggrupper og i samarbejde på tværs af hospitalet.

Indsatserne forventes at være vedvarende, så belægningsniveauet kan finde et rimeligt leje.

Indsatserne omfatter bl.a. større forudsigelighed i belægningen, en forøgning af den samlede medicinske sengekapacitet, øget brug af subakutte tider og samarbejde med kommunernes akutteams.

Rikke Hougaard er bevidst om, at det ikke er alle hendes kolleger, der har det på samme måde som hende selv. Men med hendes baggrund som SOSU-assistent ligger det ikke fjernt for hende at gå ind og varetage patientnære opgaver som portør.

Derfor har hun i et fokusgruppeinterview opfordret til, at man uddanner såkaldte plejeportører, der kan varetage pleje af patienterne; måle værdier, hjælpe med at spise eller sidde som vagt.

- Det skal selvfølgelig være frivilligt, om man har lyst til at uddanne sig til plejeportør. Men som portører har vi allerede en stor kontaktflade med patienterne, så derfor vil det give mening, hvis nogle af os skulle varetage flere plejeopgaver og på den måde aflaste sygeplejerskerne, siger Rikke Hougaard.

Ansvaret ligger hos sygeplejerskerne

Rikke Hougaard er altså mere end villig til at hjælpe, så enderne kan mødes i sidste ende. Samfundssind om man vil.

Men når Rikke Hougaard bliver spurgt ind til, om hendes kolleger ikke selv har travlt, og om de kan blive ved med at tage flere opgaver ind, svarer hun ikke direkte.

- Det vil jeg ikke udtale mig om. Det er jo ledelsen, der står for den slags. Men jo, vi har meget travlt, og jo flere patienter, der kommer, des mere får vi at lave.

Rikke Hougaard har travlt, men er glad for, at hun kan aflaste sygeplejerskerne. Foto: Claus Søndberg.

Rikke Hougaard har travlt, men er glad for, at hun kan aflaste sygeplejerskerne. Foto: Claus Søndberg.

Men er kollegialt samfundssind nok, hvis vi ser frem mod rekrutteringsudfordringer, der fortsætter? Sender man ikke blot aben videre til en anden faggruppe, som så skal løbe stærkere?

Det afviser sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Lisbeth Kjær Lagoni.

- Der er ikke tale om, at vi blot sender nye opgaver videre til andre faggrupper uden at tilføre ekstra ressourcer der. Vi ansætter ekstra personale som eksempelvis terapeuter, portører og rengøringsteknikere. Der er ikke så stor mangel på disse personalegrupper, og vi oplever, at de gerne vil bidrage til at løse opgaverne, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Erkender problem

Tal fra Region Nordjylland viser, at der generelt har været et stigende antal jobopslag de seneste to år. Hvilket både gælder sygeplejersker og andre faggrupper. I Region Nordjylland arbejder man dog ikke med normer hos en given faggruppe, og derfor findes der ingen nøjagtige tal på mangelsituationen.

Aalborg Universitetshospital erkender dog, at der til dels er et problem med belægningsniveauet her og nu samtidig med, at der er betydelige rekrutteringsudfordringer på flere afdelinger. Det kræver en målrettet indsats, der allerede er sat i gang.

Men én ting er at lykkes med at få hjælp fra andre faggrupper. Noget andet er, at mange af sygeplejerskernes opgaver kræver længere uddannelsesforløb, og derfor er det kun frem til en vis grænse, at andre faggrupper kan gå ind og overtage opgaverne forsvarligt.

Hvis presset eskalerer, kunne man så forestille sig, at grænserne for, hvilke opgaver, man må varetage, vil rykke sig i en ophedet situation?

Det mener Lisbeth Kjær Lagoni ikke.

- Alle de medarbejdere, der skal understøtte plejen, har en uddannelse bag sig. Det er med de kompetencer, som de har tilegnet sig gennem den uddannelse, at de skal være med til at understøtte opgaverne ude på sengeafdelingerne. De bliver en del af et tværfagligt team.

Udvalgte situationer

Hun fortæller desuden, at det altid vil være den afsnitsledende eller ansvarshavende sygeplejerske, der har ansvaret for opgaverne og fordelingerne af dem. Det er hans eller hendes opgave at sikre, at alle har kvalifikationerne og er trygge ved at udføre opgaven.

- Vi har mange faggrupper tilknyttet som tilkaldevikarer, blandt andet fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. De bruges til udvalgte opgaver - og det sker efter aftale med den afsnitsledende eller ansvarshavende sygeplejerske, som på forhånd har vurderet, at eksempelvis en pædagog kan varetage opgaven, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

I enkelte og udvalgte situationer kan vikarer dog komme ud for, at de bliver bedt om at varetage opgaver, de egentlig ikke er uddannet til, men som den ansvarshavende sygeplejerske vurderer, at den enkelte forstår at udføre opgaven korrekt.

- Nogle vikarer kan også være blevet bedt om at skulle måle blodtryk og temperatur – og hvis de har fået anvisninger på, hvilken måde og hvornår resultatet af målingen meldes tilbage, og forstår at udføre opgaven korrekt, og ikke mindst hvis opgaven er godkendt uddelegeret af den afsnitsansvarlige eller ansvarshavende sygeplejerske, kan det være ok i enkelte og udvalgte tilfælde, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Når Rikke Hougaard suser afsted med sygesenge på de underjordiske gange, går hun ikke og bekymrer sig over, om hun kan komme i en situation, hvor hun er nødt til at varetage opgaver, hun ikke er oplært til.

- Opgaverne kommer ikke fra sygeplejerskerne, de kommer fra logistikafdelingen og ledelsen. Vi er altså altid klar over, hvilke opgaver, vi kommer til at løse.

Rikke Hougaard er bare glad for at kunne hjælpe.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden