Nordjyllands Amt tabte patientforsikringssag

Topdanmark fik medhold i Højesteret i sag om erstatning efter infektion på sygehuset

Trafikulykker 10. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Forsikringsselskabet Topdanmark har i Højesteret fået medhold i, at det er Nordjyllands Amt, der via Patientforsikringen skal betale erstatning for de skader, en kvindelig bilist pådrog sig, da hun i 1993 blev behandlet på Aalborg Sygehus efter et færdselsuheld - og ikke det forsikringsselskab, der havde tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring Kvinden havde bækkenbrud og stærke smerter, da hun efter uheldet blev indlagt i Aalborg. Derfor blev der lagt et kateter i ryggen til dosering af smertestillende midler. Hun blev senere overført til Århus Amtssygehus, hvor man opererede bruddet, men efter operationen opstod der problemer. Det viste sig, at kvinden under indlæggelsen i Aalborg havde fået en stafylokok-infektion ved kateteret. Lægerne i Århus måtte som følge af betændelsen fjerne en del af en ryghvirvel, og det medførte en let krumning af ryggen. Desuden er hun som følge af færdselsuheldet lammet i venstre ben fra hoften og lider desuden af koncentrations-og hukommelsessvigt efter hjernerystelse. Arbejdsskadestyrelsen gav tre år efter uheldet kvinden en erstatning på knap 700.000 kr for mén og tab af erhvervsevne. Patientforsikringen anerkendte, at 20 procent af kvindens mén kunne henføres til følgeskaderne i forbindelse med infektionen på Aalborg Sygehus og opgjorde kvindens krav til knap 325.000 kr. Men da man ikke kan få erstatning to gange for den samme skade, og kvinden allerede havde fået erstatningen udbetalt fra Topdanmark, afviste Patientforsikringen kravet. Herefter anlagde Topdanmark sag mod Nordjyllands Amt og KommuneForsikring, men i første omgang fik det offentlige medhold i Østre Landsret. Landsretten fandt, at den merskade, som patienten fik i forbindelse med behandlingen på Aalborg Syehus, var en direkte følge af færdselsuheldet, og at den lovpligtige ansvarsforsikring skulle dække både de direkte og indirekte følger af færdselsuheldet. Topdanmark ankede afgørelsen til Højesteret og har altså nu fået medhold i, at Nordjyllands Amt og Patientforsikringen skal dække de 20 procent af erstatningen, der kan henføres til stafylokokinfektionen. Højesteret fastslår, at dækningen efter Patientforsikringsloven skal gå forud for det ansvar, der følger af de almindelige erstatningsregler, også det objektive ansvar i forhold til færdselsloven.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...