Ungdomsuddannelser

Nordjyllands kamp mod de store

Regional udviklingsplan skal rykke regionen væk fra placering som udkantsområde

Tallene taler deres tydelige sprog. På en række områder - f.eks. uddannelse og beskæftigelse - halter Nordjylland efter andre dele af landet. Set fra København er det nærliggende at gribe til betegnelsen udkantsområde. Med kommunalreformen er der for alvor kommet opmærksomhed omkring Nordjyllands udviklingsmuligheder. Nordjylland er befolkningsmæssigt den mindste af de nye regioner, og ofte bliver der en smule misundeligt skelet til den fart, der er på erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet og i dele af den midtjyske region. En regional udviklingsplan skal bidrage til, at Nordjylland inden for beskæftigelse, erhvervsudvikling, uddannelse, kultur og miljø kan holde trit med den øvrige del af landet. For få på gymnasiet - Hvis vi ikke gør noget, risikerer Nordjylland at ryge bag af dansen, på samme måde som man i en periode så det med Lolland og Falster. Uddannelse er et væsentligt problem. Her kan udviklingsplanen blive et værktøj, som vi kan bruge. Vi har Aalborg Universitet, og på det område er jeg ikke så bange. Her er der bl.a. en række tekniske uddannelser, der er meget værdifulde. Problemerne ligger tidligere, idet der er for få unge i Nordjylland, der går på gymnasium, teknisk skole og handelsskole. Men bedre uddannelsestilbud er ikke nok. Når vi f.eks. skal trække læger og sygeplejersker til vores sygehuse, så er det også vigtigt, at vi kan gøre Nordjylland attraktivt gennem et godt kulturliv, siger formanden for regionsrådets forum for regional udvikling, Henrik Ringbæk Madsen (S). For erhvervsudviklingen mener Henrik Ringbæk Madsen, at en international strategi bliver vigtig for Nordjylland. Han henviser til den repræsentation i Bruxelles, som regionen har sammen med Aalborg Kommune, og som skal bidrage til at tiltrække EU-midler. Efter Henrik Ringbæk Madsens opfattelse skal man også se på forbindelserne til Norge og Sverige, og fra Thisted og Hanstholm mener han, at blikket kan rettes mod Færøerne, Shetlandsøerne og Island. Ny type planlægning - Konkret mener jeg, at vi f.eks. bør se på, hvordan vi i Nordjylland, når Femern-forbindelsen kommer, kan fastholde transport fra Sverige og Norge, siger Henrik Ringbæk Madsen. Alle fem regioner, som Danmark med strukturreformen er blevet delt op i, skal lave en regional udviklingsplan. - Det er en helt ny type planlægning, der omfatter næsten alle de områder, man kan tænke sig. Ud over erhvervsudvikling er det uddannelse, infrastruktur, beskæftigelse, kultur, miljø og natur. Det kan ikke sammenlignes med de regionsplaner, som de gamle amter lavede. Her var der hovedsagelig tale om en fysisk planlægning, der nu er overtaget af kommunerne, siger planchef Jes Vestergaard, Region Nordjylland. I forhold til de gamle regionsplaner har regionen ingen magt, som den kan sætte bag den ny udviklingsplan. - Regionen kan ikke sige, at sådan skal det være. Men det giver en styrke, at det er en plan, som udarbejdes af mange interessenter i regionen. F.eks. er det nødvendigt, at kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner spiller med. Men der er også penge bag planen, idet både vækstforum og regionen råder over økonomiske midler til gennemførelse af visionerne, siger Jes Vestergaard.