Lokalpolitik

Nordjysk åbning II

Som det vil være fremgået af NORDJYSKE’s udførlige omtale (3.10.) af ”Nordjysk åbningsdebat” dagen forinden på NORDJYSKE Medier, var mødet med de nordjyske folketingspolitikere en succes; faktisk det bedste af de indtil nu seks afviklede af slagsen.

Der var både konkret indhold og dansk humor, når den er bedst, med fredsommelige og godartede drillerier mellem aktørerne. Derfor skal der (igen) uddeles roser til såvel de inviterede politikere som til en velforberedt, topprofessionel, munter og afslappet ordstyrer: samfundsredaktør Søren Wormslev. De kendte temaer: det skæve Danmark, udkantproblemerne, trafik, kultur, undervisning, erhvervsstruktur, statsinstitutioners udflytning m.m.m. blev behandlet fint, under hensyntagen til den begrænsede tid. Dog, træerne vokser jo ikke ind i himlen, så vi måtte også møde en Marianne Jelved med hendes stedse øgede sammenbidte humorforladthed og mærkbare trang til at være ”Rasmine Modsat”. (Et resultat af stigende frustration over ikke at have udsigt til, indenfor de nærmeste tre uger, at få den statsministerpost hendes evner berettiger til?) Et eksempel blandt flere: udflytning af statsinstitutioner: flere debatdeltagere (end min ringhed) nævnede (igen) den kære Matrikelstyrelse, hvor argumenterne for en flytning fra Kbh. til Aalborg vil være velkendte: gensidig fordel i vidensudveksling mellem styrelse, universitet og andre berørte institutioner, udtynding af en bolig – og trafikforstoppet hovedstad, bedre spredning af højtuddannede over landet m.m. Vi kender endvidere eneste argument mod denne – eller enhver anden statslig udflytning: fornærmede embedsmænd, der tror at Aalborg er Sibirien. Vi oplevede positive tilkendegivelser for en udflytning fra såvel en konservativ justitsminister som fra socialdemokratiske oppositionspolitikere; det tegner opløftende! Alene fru Jelved talte varmt for de ”truede” embedsmænd. ”Forsvaret har lidt et stort tab af viden ved de seneste flytninger”. Bortset fra det ironiske i, at netop en radikal toppolitiker bekymrer sig om forsvarets problemer, kan jeg berolige fru Jelved: landinspektørstudiet led ingen ”tab” ved flytning fra Verdens navle til Aalborg. Fra egen studietid har jeg personligt kendskab til flere af de nu involvere lærere på studiet, incl. den nuværende rektor: det er utroligt så megen faglighed, seriøsitet, ædruelighed og kompetence der kan findes, også hos folk med adresse udenfor Østerbro, Frederiksberg, Gentofte, Holte og andre fine postnumre. Tro mig, min bedste fru Jelved: bopæl fjernt fra Verdens navle gør os ikke dummere end rigtige mennesker! Vi fik ingen nuancer i denne debat. Selvklart skal vi ikke, som afsløret for nylig i tv, tvangsflytte en 58-årig medarbejder ved ”SKAT” fra Kbh. til Ringkøbing. Selvklart bør udflytning fra hovedstaden kombineres med en godtgørelse, og ikke som nu, hvor mennesker straffes med en flytteudgift på typisk 100.000 bl.a. til moms og afgifter på boligskifte. Selvklart skal en flyttepligt indskrives i ansattes kontrakter og flytning varsles i god tid. Selvklart er der problemer, når udeerhvervende ægtefælle tvinges til jobskifte ved udflytning, blot bør kortsigtede problemer for de få afvejes mod langsigtede gevinster for hele samfundet. Det burde ikke være fru Jelved ubekendt, at ”tvangsflytning” er nødvendig og barsk virkelighed for masser af politifolk, unge hospitalslæger m.fl. Ejheller, at flittige håndværkere i udkantsområder ofte daglig må køre 50, 100 eller flere km for at svinge værktøjet. Fru Jelveds virkelighed er en anden: det er en skæbne værre end døden at skulle tvinges til at bo, hvor der ikke indenfor max. 50 meters afstand er det rigtige og højt attråede ”café miljø”, hvor man tænksomt kan sippe til cafe latten, mens man muntert konverserer om bonderøvene i fjerne provinser. Spørgsmålet om, hvem der står til tjeneste for hvem, har Jelved besvaret: det er os, der står til tjeneste for tjenestemændene og ikke omvendt; eller, som en socialdemokratisk folketingsmand tørt bemærkede efter mødet: hver tredje vælger på Østerbro stemmer radikalt, her har vi nok en stor del af forklaringen på hendes udflytningsforskrækkelse. Det må da være muligt for de radikale at flytte fru Jelved til Østre Storkreds, hvor hendes hjerte ligger og rigtige mennesker bor, sådan i omegnen af Trianglen, Østerbrogade og Strandboulevarden. Så slipper hun for at skulle møde i sin nuværende kreds, og udsættes for alt det ævl fra nordjyske, lokalpatriotiske bøvehoveder, der er så tåbelige at tro, at alle danskere er ligeværdige uanset postnummer.