Nordjysk Andel giver svar på tiltale

NORDJYSK ANDEL: Først vil jeg gerne sige, at jeg forstår, at man som naboer til Nordjysk Andel kan være bekymrede over, at der nu er planer om en betydelig udvidelse af produktionen. Jeg tror til gengæld, at en del af bekymringerne skyldes manglende information, og jeg vil derfor prøve at belyse projektets grundlag og omfang. For cirka to år siden blev bestyrelsen i det tidligere ØAG gjort bekendt med, at der skulle udarbejdes en ny miljøgodkendelse for virksomheden. For at få denne godkendelse blev der stillet en række miljøkrav, og det var blandt andet kravet om en væsentlig højere skorsten. Samtidig stod vi overfor, at skulle udvide produktionen, så det blev undersøgelst, hvad det ville komme til at koste. Projektet var økonomisk for stor en mundfuld at gå igang med alene. Derfor blev der lagt op til og gennemført en fusion med Vrå Andel, hvormed det nye Nordjysk Andel blev dannet. Hos Vrå Andel manglede man også produktionskapacitet, så bestyrelsen valgte at søge om tilladelse til at opføre en ny produktionslinie i Dronninglund på yderligere 145.000 tons. Det er dog planen, at når den nye fabrik er klar til at blive taget i brug, så lukkes den gamle fabrik ned, hvorefter vil den blive renoveret og tilsluttet den nye fabrik. Den vil først blive taget i brug igen, når og hvis behovet opstår. Der er derfor ikke tale om en pludselig udvidelse fra 65.000 til 210.000 tons, men i første omgang kun maksimalt 145.000 tons, og dette vel at mærke efter de nye miljøkrav vedrørende støj, støv og lugt er opfyldt. Dermed vil det forhåbentlig for de nærmeste naboer kunne opleves som en regulær forbedring af nærmiljøet. Det er rigtigt at den nye skorsten bliver 82 meter høj. Men den vil blive malet med mørke nuancer for neden, der så gradvis bliver lysere jo højere den er. Derfor vil den ikke dominere landskabet mere end højst nødvendigt. Med hensyn til trafikken af foderbiler til og fra fabrikken er det da rigtigt, at der vil blive flere biler. Til gengæld vil der være færre transporter med raps, brødkorn og maltbyg, da disse varer fremover vil blive kørt til andre af Nordjysk Andels afdelinger. Jeg håber hermed at have fjernet nogle af naboernes bekymringer vedrørende udvidelsen på Dregårdsvej, sådan at vi også i fremtiden er i stand til at have et godt forhold til vores naboer. Vi har bestemt ikke til hensigt at genere vore omgivelser mere end højst nødvendigt, men ser samtidig gerne, at der kan opretholdes en attraktiv og fremtidssikret virksomhed i Dronninglund. (forkortet af red.)