Virksomhedsøkonomi

Nordjysk Andel står fastmed stigende overskud

VRÅ:Grovvarevirksomheden Nordjysk Andel præsenterer i dag et regnskab med et resultat markant bedre end sidste års. Overskuddet før skat på 12,6 mio.kr. er meget tilfredsstillende, erklærer ledelsen. Det er en forbedring på bruttoresultatet 4,1 mio.kr. på et år. Resultatet er opnået efter, at der er afskrevet 25 mio. kr. Resultatet før afskrivninger er på 4,6 pct. af omsætningen - et af de bedste i branchen, fremhæver formanden, Søren Smalbro, Bjergby, og direktør Henning Bahnsen. Med en omsætning på 812,5 mio.kr. er det lykkedes at fastholde markedspositionen i et grovvaremarked, der i de seneste år er svundet med adskillige milliarder på landsplan. Forklaringen er især, at det er lykkedes at sænke omkostningerne. For to år siden lukkede Nordjysk Andel seks afdelinger, og det nye, lavere omkostningsniveau i de resterende seks er fastholdt. Årets nettoresultat blev 9,4 mio.,.kr. mod 7,6 mio.kr. i forrige regnskab, en kraftig kursændring hen mod tidligere års resultater efter det svære år 2003-04, der sluttede med minus på 16,4 mio.kr. Overskuddet styrker andelsselskabets soliditet fra 30 til 32,8 pct. af aktiverne i form af egenkapital. Sammen med andre danske grovvareforeninger og den finske koncern Kemira Growhow har Nordjysk Andel investeret i det baltiske grovvaremarked, et område der i modsætning til det danske marked er i stor vækst. Det er selskabets første investering udenfor landets grænser. Samtidig er der sket en udvidelse af medlemskredsen i den kommercielle gren af andelsgrovavreforeningers fælles selskab, DLA Agro, som den også omfatter foreninger i Norge, Sverige og Island. Det ventes at føre til en betydelig stærkere position som indkøber - væsentligt et på et marked, præget af hård konkurrence, fremhæver Søren Smalbro i den skriftlige årsberetning.