Nordjysk Boulevardpresse

Hvem skriver overskrifterne i NORDJYSKE Stiftstidende? Senest bliver Skole- og Kulturrådmanden i Aalborg i overskriftsform hængt ud som uærlig, selvom der i den tilhørende artikel overhovedet ikke er belæg for påstanden. Dagen efter bringes der et lille beskedent dementi nederst på side 2 – noget af en kontrast til den stort opsatte forsideoverskrift. For et par uger siden bragte NORDJYSKE Stiftstidende en stor midtersideartikel om en af kommunens små skoler, Nørholm Skole. Udmærket indhold, men overskriften og en del af artiklen fik drejet historien til, at forældre i stor stil trækker deres børn ud af kommunens store skoler for at flytte dem på de mindre skoler. Det pure opspind. Der er overhovedet ikke belæg for påstanden. Skoleforvaltningen har efterfølgende undersøgt forholdene, og på de små skoler kommer i gennemsnit 8 procent af eleverne fra andre skoledistrikter, mens tallet i gennemsnit for alle kommunens skoler set under ét er på 16 procent! Det mindste man vel kan forlange af en journalist er en nogenlunde sandfærdig fremstilling efter at journalisten har udført bare et minimum af en forundersøgelse. Et par andre eksempler på NORDJYSKE Stiftstidendes udvikling til at være et boulevardblad. En tilsyneladende forkert håndtering af én afskedigelsessag i Hals Kommune fører til en nærmest hetzagtig aviskampagne, for at give det indtryk, at der er tale om bananrepubliktilstande i hele den kommunale administration. En sag om at Nordjyllands Amt fejlagtigt udsendte kopiopkrævninger til gymnasieeleverne i stedet for til deres forældre, får NORDJYSKE Stiftstidende til på lederplads at argumentere for nedlæggelse af amterne og støtte den nye regionsopbygning. Hvor er proportionerne, og hvor er anstændigheden? Er det virkelig nødvendigt at bruge formiddagspressens metoder for at sælge tilstrækkelig mange aviser? NORDJYSKE Stiftstidende har kæmpet sig til et monopol på avismarkedet i Nordjylland. Men det forpligter efter min mening, således at avisen i alle forhold optræder seriøst. Det fortjener de nordjyske avislæsere. Fejl i teknikken bevirkede desværre, at et afsnit i læserbrevet fra Henrik Mortensen var faldet ud i gårsdagens avis. Derfor er læserbrevet med igen i dag.