Nordjysk døgnbrænder

Per Kjeldsen, chefkonsulent, Solbyen 26, Aalborg, fylder i dag 70 år.

Per Kjeldsen, chefkonsulent m.v., fylder i dag 70 år.

Per Kjeldsen, chefkonsulent m.v., fylder i dag 70 år.

Per Kjeldsen er en kendt skikkelse inden for skole- og uddannelsesverdenen, hvor han har haft ansættelse og arbejdet som psykolog og proceskonsulent i en menneskealder. Mest kendt er han for sit engagement i børns tarv og folkeskolens situation, og med sin kontante og direkte stil, der ofte formildes af en umiskendelig nordjysk lune, er han stadig en meget anvendt foredragsholder. Per Kjeldsen har ofte været brugt i fjernsyn og radio og specifikt medvirket i udsendelser med temaerne ”Børn og krig” og ”Børn og angst”, ”Mobning”, ”Uro i skolen” og ”Undervisning og opdragelse” – senest i TV2’s debatprogram om ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” – om brugen af læringsstile. Den 70-årige skolemand er leder og medstifter af Sophia – tænketank for pædagogik og dannelse - og han driver stadig sit eget firma, Adapta Forlag og Rådgivning. Han er uddannet lærer, døvelærer og talepædagog, cand.pæd.psych. (aut.). Har været lærer og speciallærer i 10 år (1961-71), seminarierektor ved Viborgseminariet i otte år (1971-79), chefpsykolog ved Aalborg Kommunes PPR i 19 år (1979-98) samt projektkoordinator for Undervisningsministeriets Uroprojekt (1998-2002). Per Kjeldsen er desuden en flittig skribent. Gennem en årrække har han skrevet artikler i de fleste faglige tidsskrifter inden for pædagogik og undervisning. Desuden bøger og notater i Sophia-regi - blandt andet udgivelserne ”Dynamisk bogstavindlæring”, ”Konkret matematik i 1., 2., 3. klasse”, ”Opdragelse og undervisning”, ”Samtalens psykologi og teknik”, ”Spilleregler for ”ro” i klassen”, hovedforfatter til UVM’s ”Adfærd, Kontakt og Trivsel, om undervisning af børn med særlige behov”, kapitler i samleværker om specialundervisning og småbørnsudvikling. I 2003 fik Per Kjeldsen Danmarks Lærerforenings Stinus Pris og i 2006 Gymnasielærernes Landsforenings Pris. Sidstnævnte fik han for etableringen af tænketanken Sophia. Undervisningsminister Bertel Haarder var til stede ved uddelingen af GL-prisen, hvor Per Kjeldsen indledte sin takketale med at sige, at sidste gang han modtog en pris, gik undervisningsministeren af! Det udløste stor moro i forsamlingen. Ikke mindst hos ministeren, der dog også af og til må døje med drøje hug og kompetent modspil fra den nordjyske døgnbrænder.