Nordjysk erhvervsliv tror på vækst

Konjunkturbarometer peger stadig på økonomisk fremgang trods aktiekrisen

Erhvervspolitik 26. september 2002 08:00

AALBORG: Trods støt sivende aktiekurser i hele den vestlige verden, har det nordjyske erhvervsliv bevaret optimismen. Det viser den nye udgave af det nordjyske konjunkturbarometer, oplyser Bent Dalum, lektor i økonomi ved Aalborg Universitet. - De nordjyske erhvervsledere er ikke helt så optimistiske, som de har været. Men der er stadig tale om forventninger til en stabil vækst. Den sammensatte konjunkturbarometer er 17,1, så de nordjyske virksomhedsledere tror på, at også 3. kvartal i år vil give bringe større produktion, større beskæftigelse, flere ordrer og en bedre indtjening, siger Bent Dalum. Bag tallene i det nordjyske konjunkturbarometeret ligger svarene fra 1000 nordjyske erhvervsledere om deres forventninger til det kommende kvartal. Svarene benyttes til at udarbejde et barometer over virksomhedsledernes forventninger til det kommende kvartal. Hvis tallet er over nul, er der tale om en konjunkturfremgang, og hvis tallet er mindre end nul, er der tale om konjunkturtilbageslag. - Hvert kvartal sammenligner vi den faktiske udvikling med den forventede, og her er der generelt en meget stor overensstemmelse, men i de seneste tre til fire kvartaler har der været større afvigelser, end vi tidligere har set. - For mig at se skyldes afvigelserne, at erhvervslederne er blevet påvirket af den store omtale i medierne af de økonomiske konsekvenser af terrorangrebet 11. september. Lige efter terrorangrebet var der stor frygt for, at verdensøkonomien ville falde ned i et sort hul, og derfor gav erhvervslederne i barometret for 4. kvarttal 2001 udtryk for mere pessimisme end de havde grund til, når man sammenligner med den faktiske udvikling. - I foråret 2002 skiftede stemningen. Medierne var fyldt med artikler om, at et stort opsving lå lige rundt om hjørnet, og i konjunkturbarometret 2. kvartal var de nordjyske erhvervsledere så optimistiske, at jeg var forbeholden, allerede da vi fremlagde barometret for tre måneder siden. Den faktiske udvikling i 2. kvartal har da også siden vist sig ikke at kunne leve op til de meget optimistiske forventninger i barometeret, så også her var de nordjyske erhvervsledere formentlig blevet påvirket af den megen omtale i medierne, forklarer Bent Dalum. Selv om den faktiske udvikling i 2. kvartal i år ikke blev helt så god som forventet af de nordjyske erhvervsledere, er der stadig tale om en stabil nordjysk vækst. Og med en sammensat konjunkturindikator på 17,1 er der udsigt til, at væksten vil fortsætte. - Vi har i overskriftsform kaldt udsigten for næste kvartal for stabilisering af væksten. Når man sæsonkorrigerer den faktiske udvikling, har tallet i de seneste tre år ligget omkring 10, og med en sammensat konjunkturindikator på 17,1 forventer vi, at den sæsonkorrigerede indikator stadig vil ligge omkring 10, og dermed er der udsigt til, at den stabile økonomiske vækst i Nordjylland vil fortsætte, siger Bent Dalum. Det nordjyske konjunkturbarometer er baseret på så mange svar, at barometret også kan måle forventninger fra egn til egn og fra branche til branche. Her fremgår det, at der ventes mest fremgang for beskæftigelsen i Brønderslev-området og i Vesthimmerland, mens Aalborg - i modsætning til en række af de seneste målinger - nu ligger under det nordjyske gennemsnit. For hele Nordjylland ventes der en stigende privat beskæftigelse, men udviklingen er ujævnt fordelt. I industrien og byggebranchen ventes der uændret beskæftigelse, mens der er udsigt til flere jobs i finanssektoren og indenfor handel og restauration. Værst ser det ud indenfor transport og telebranchen, hvor der er forventninger om færre jobs.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...