Nordjysk familiebrug på vej til fusion

11 lokale foreninger bliver én, hvis medlemmerne siger ja

Håndbold 14. januar 2003 07:00

BRØNDERSLEV: 11 lokale familiebrugsforeninger i Nordjylland bliver til én, hvis forslaget fra en arbejdsgruppe bliver godkendt af medlemmerne. Forslaget indebærer, at den nye forening får det direkte ansvar for familiebrugets rådgivningsvirksomhed i landsdelen. Det ligger i et selvstændigt rådgivningsselskab, Landbrugsrådgivning Nord I/S. - Det er en uhyre bøvlet og dyr struktur. Hver gang, der skal træffes en større beslutning, skal vi have underskrifter fra 11 bestyrelser, det vil sige op til 79 mennesker, der skal udføres revision af 11 forskellige regnskaber, og der skal findes repræsentanter til alle tillidsposter, forklarer rådgivningsselskabets formand, Kurt Jørgensen, Hollensted. De 79 bestyrelsesmedlemmer skal drøfte forslaget til ny struktur på et møde 20. januar, og bliver det et ja, skal forslaget til behandling på ekstraordinære generalforsamlinger i de 11 foreninger. Der er lagt op til, at sammenslutningen kan træde i kraft fra næste årssskifte. Forslaget sikrer geografisk og faglige bredde i den nye forening. Af 13 bestyrelsesmedlemmer, heraf én medarbejdervalgt, vælges de 11 af 11 lokaludvalg. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger et fem mands forretningsudvalg, som samtidig er rådgivningsudvalg med overordnet ansvar for rådgivningens fem grene: kvæg, svin, planteavl, økologi og økonomi. Der nedsættes også et tværgående aktivitetsudvalg, et familieudvalg og et deltidsudvalg. Syv af de 11 foreninger er i dag tilknyttet regionssammenslutningen Aalborgs Amts Familiebrug, mens Han Herreds Familiebrugskreds hører til Mors-Thy-Hanherred-regionen. Fra Vendsyssel deltager Østvendsyssel, Brønderslev og Omegns samt Hvetbo Herreds Familiebrug, alle tilknyttet regionen Vendsyssel Familiebrug. Udenfor samarbejdet står Hjørring-Frederikshavn Familiebrug, der forrige år valgte at bryde ud af rådgivningsselskabet fire år før udløbet af en femårig kontraktperiode. Det gav anledning til bitre interne opgør. - Men det vil være grumme ønskværdigt at have Hjørring-Frederikshavn med, og vi holder døren åben, siger Kurt Jørgensen. Rådgivningsselskabet har i dag 24 anstatte på kontorerne i Aabybro og Støvring og samarbejder med familiebruget i Skive samt med landboforeningerne i Hobro og Hadsten om ejendomsrådgivning. Fusion og selvstændighed Samarbejdsdrøftelserne blev indledt allerede inden planerne om at fusionere landsorganisationerne Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne til Dansk Landbrug. Denne fusion - der på Axelborg er gået langt hårdest ud over familiebrugets sekretariat, hvor seks af 15 er fyret - trådte i kraft fra årsskiftet. Kurt Jørgensen mener, at den nye lokale struktur vil styrke mulighederne for at opretholde et selvstændigt nordjysk familiebrug. - Det er under alle omstændigheder nødvendigt at forene kræfterne. Vil bliver hele tiden færre landmænd, siger han. Ved seneste opgørelse var der 931 medlemmer af de 11 foreninger. I fusionsudvalget sidder ud over Kurt Jørgensen formanden for Aalborg Amts Familiebrug Jens Kristoffersen, Støvring, Han Herred-kredsens formand Georg Andersen, Fjerritslev, samt sekretær Lars Laugesen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...