Aalborg

Nordjysk firma finder midler til gode idéer

Stort behov for hjælp til at skabe job

AALBORG:Mange gode idéer bliver aldrig udmøntet i arbejdspladser, fordi det kniber med at finde den fornødne kapital. Men sådan behøver det ikke være, siger tre nordjyder, som har slået sig sammen om et firma, der skal skaffe penge til andre. Civiløkonom Per Bang, journalist Steen Bjerre og cand. merc. Morten Ryesgaard Larsen har hver for sig flere års erfaring med at skaffe midler til både offentlige og private formål, og nu har de samlet deres kompetencer i firmaet Fundraisers. Åbenbart er der stort behov for netop sådan et speciale, for selv om Fundraisers først blev skabt pr. 1. januar, har firmaet allerede fået omkring 30 henvendelser fra folk, der har gode idéer, men ingen penge at realisere dem for: - Vi er i fuld gang med 15-20 af projekterne, hvoraf nogle faktisk er ret store, fortæller en af de tre, Morten Ryesgaard Larsen. Han oplyser, at projekterne spænder over en bred palet lige fra sundhedsområdet, fødevarebranchen, naturprojekter, foreningsliv, efterskoler og til produktudvikling i eksisterende virksomheder. Dem er man nu i gang med at skaffe penge til, for det økonomiske aspekt er blevet klart mere betydningsfuldt for projektmagerne: - Tidligere var der en tendens til at konkle på med idéen og så se på pengespørgsmålet, når det ikke kunne udsættes længere. I dag oplever vi en langt større økonomisk bevidsthed hos projektmagerne, fortæller Steen Bjerre. Morten Ryesgaard Larsen tilføjer, at den grundige økonomiske forberedelse har en tydelig effekt på projekterne: - Når vi kommer ind i billedet, er projektet typisk temmelig veldokumenteret. Men det sker selvfølgelig også, at vi kommer ind tidligere i forløbet og på den måde reelt er med til at udvikle projektet. Når det nye firma skal finde midler til de spændende projekter, trækker indehaverne på en bred stribe af kontakter hos fonde, erhvervsvirksomheder, EU-systemet og andre udenlandske finansieringsmuligheder. Det ser også ud til, at deres egen idé om at skabe et firma, der hjælper andre, er økonomisk bæredygtigt. Ifølge Morten Ryesgaard Larsen vil alene de projekter, man arbejder på i øjeblikket, kunne dække driftsomkostningerne hele det første år. Udover selve fundraising'en tilbyder Fundraisers sig blandt andet med kurser og foredrag.